De Bron

Actueel berichten uit De Bron

Kijk op de actiepagina van "Bronners Got Talent" of ga direct naar de webshop om te zien welke producten of diensten op dit moment worden aangeboden!


  Van Zondagen... woensdag 11-07-2018, 21:05

Kinderen stonden centraal de laatste zondagen: eerst de overstappers, daarna de Waterdruppels.
Daarbij moet me toch wel iets van 't hart...

 Wel en Wee woensdag 11-07-2018, 21:12

Dhr. Hans Meijer is weer in het ziekenhuis geweest. Houd goede moed!

  Missionair specialist woensdag 11-07-2018, 21:16

Op zaterdag 16 juni is ons op Nieuw Hydepark in Doorn het officiële certificaat 'Missionaire specialisatie' uitgereikt....

  Kerkenraad woensdag 11-07-2018, 21:18

De kerkenraad sluit het seizoen af met een BBQ op zaterdag 14 juli.
Wel een beetje met de zorg dat het nog maar niet wil lukken om een aantal kerkenraadsvacatures in te vullen...

  Zomerdiensten woensdag 11-07-2018, 21:22

In de zomerdiensten zullen we het bijbelboek Nehemia doorlezen.
Nehemia was landvoogd over Juda in de tijd na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap...

  Nieuw Jaarthema woensdag 11-07-2018, 21:24

Het jaarthema 2018-2019 is: 'OP GOED GELUK'.
Ben jij gelukkig? Soms wel, soms niet. Wie is er niet op zoek naar geluk...

  Open Bron woensdag 11-07-2018, 21:29

De Bron is iedere woensdag van 10.00-16.00 uur open, ook in de vakantieperiode...

  Om eens over te denken woensdag 11-07-2018, 21:30

'De uitdaging van een missionaire gemeente is om de gemeenteleden toe te rusten om hun (kleine of grote) enthousiasme te delen met hun omgeving; de schroom voorbij! Durf enthousiast te zijn over je geloof!!'

  Vanuit de Kerkenraad 19 juni 2018 donderdag 12-07-2018, 20:14

Klik op de titel van dit bericht voor een kort verslag van de Kerkenraadsvergadering van 19 juni 2018...

  Crea-avonden donderdag 12-07-2018, 20:23

Na de vakantie gaan we weer met frisse moed beginnen. De eerste avond zal dan zijn op 3 september.
Daarna zijn de avonden iedere eerste maandag van de maand...

  Poldermarkt 2018 donderdag 12-07-2018, 20:30

Beste Bronners! Help mee bij onze Poldermarkt! We begrijpen dat u inmiddels wel weet van ons grote wijk-evenement op 8 september.
Maar wij weten nog niet van jullie allen, van u, of je meedoet ...

 Dank I donderdag 12-07-2018, 20:31

Hier bij namens mijn vrouw Ruth Simon heel hartelijk bedankt voor het prachtige bloemstuk
wat zij in het Parkhuis heeft ontvangen.
Anton Simon

 Dank II donderdag 12-07-2018, 20:33

Afgelopen zondagmorgen 1 juli werd ik blij verrast door een prachtige bloemengroet vanuit de kerk.
Heel hartelijk dank hiervoor.
Lenie de Rooij

  Kopij woensdag 11-07-2018, 21:35

Kopij voor het volgende kerkblad ( kopij voor 3 weken) inleveren voor donderdag 19 juli, 10.00 uur: kerkblad@pkn-stadspolders.nl ...

  Meeleven ... en de privacywet zaterdag 16-06-2018, 19:55

In het kader van de gemeenteopbouw en de betrokkenheid op elkaar als kerk,
blijf ik de namen noemen van mensen, met wie we mee kunnen leven in lief en leed....

  Zomerdiensten zaterdag 16-06-2018, 20:10

In de zomerdiensten zullen we deze zomer het Bijbelboek Nehemia doorlezen....

Agenda binnenkort in De Bron

Open Bron
wo 18-07 10:00-16:00
Kerkelijk Centrum "De Bron"
Kerkdienst Voorganger: ds. Erik Schipper
zo 22-07 10:00
Kerkelijk Centrum "De Bron"
Open Bron
wo 25-07 10:00-16:00
Kerkelijk Centrum "De Bron"
Open Bron
wo 1-08 10:00-16:00
Kerkelijk Centrum "De Bron"
Open Bron
wo 8-08 10:00-16:00
Kerkelijk Centrum "De Bron"
Open Bron
wo 15-08 10:00-16:00
Kerkelijk Centrum "De Bron"

Inloggen voor gemeenteleden