Nieuwsflits 201

Lieve familie en vrienden,

Sinds 7 oktober voelen wij ons persoonlijk nòg meer betrokken bij het land en volk van Israël dan tot dan toe het geval was. In deze nieuwsflits willen we hieraan een keer aandacht besteden, ook omdat we over ons eigen werk niet zoveel te melden hebben.

Ik werd op het idee gebracht door bovenstaande ‘Kersttekst’. De Wijzen uit het Oosten wisten naar wie ze zochten. En zo kwamen ze bij Herodes, want dié zou toch wel weten waar z’n toekomstige opvolger geboren was? Nou, niet dus… Maar hij was wel gelijk één en al oor! Gelukkig waren de Wijzen zo wijs om Herodes niet wijzer te maken omtrent de verblijfplaats van die jonge Koning!
De overige 16 keer dat de benaming of titel ‘koning van de Joden’ in de evangeliën voorkomt, is aan het einde van Jezus’ leven. Dan komt het voor in alle vier evangeliën. Deze titel staat ook op het bordje dat boven Jezus aan het kruis gespijkerd was:

Op dat moment lijkt er helemaal niets van die hoge roeping terecht te zijn gekomen. Maar toch wilde Pilatus, als door een ingeving van Boven, de tekst niet afzwakken tot “deze man beweerde dat hij de koning van de Joden was” (Joh. 19:21,22). Want Jezus droeg deze titel nog steeds, ook al was dat nog niet zichtbaar. De meeste Joden hadden Hem verworpen, ook al hadden ze Hem eerst als bij vergissing met veel blijdschap binnengehaald bij de intocht in Jeruzalem… Eeuwen daarvoor had de profeet Zacharia die gebeurtenis al voorspeld: “Juich, vrouwe Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege.” (Zach. 9:9a)

Christenen realiseren zich vaak niet dat Jezus nu nog steeds ook de Koning van de Joden is. Hij is niet de Koning van de kerk/gemeente. Ook al heeft de vervangingstheologie door de eeuwen heen z’n duizenden verslagen, niets is minder waar dan de bewering dat de Kerk in de plaats van Israël is gekomen. In de Eindtijd spelen zowel de Gemeente/Kerk als Israël een rol en hebben ze beide hun plaats. Dan zal ook de bedekking worden weggenomen die ervoor zorgt dat bijna alle Joden Jezus nu nog niet herkennen als de beloofde Messias (2 Cor. 3:14-18, Zacharia 12:10-14). En dan zal Jezus neerdalen op de Olijfberg en gaan regeren vanuit Jeruzalem (Zach. 14).


Terug naar 2023. Op 7 oktober is de wereldgeschiedenis in een nieuwe fase terechtgekomen. Na 18 jaar onder bijna dagelijkse raketbeschietingen vanuit Gaza te hebben geleefd, werden vele Joden ook nog het slachtoffer van een zeer kwaadaardige pogrom. Israël ging direct in de tegenaanval met het doel Hamas te vernietigen. Het voortslepende conflict tussen Israël en de Palestijnen laaide in alle hevigheid op tot een oorlog. Een oorlog die van een andere orde is dan de andere oorlogen van vandaag, zoals in Oekraïne of Darfur. Deze oorlog woedt zowel in Gaza als in de Hemelse Gewesten. We beginnen de contouren al te zien van de profetie in Zacharia 12: “Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt.” En: “Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal Ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen.”  Israël vecht nu voor zijn veiligheid en voortbestaan op het kleine stukje land dat hun toebedeeld is. Een stukje land dat 600 maal kleiner is dan alle landen samen waar Arabisch gesproken wordt, maar waarvan de wereldleiders vinden dat ze dat maar moeten delen met de Palestijnen, van wie de meerderheid vindt dat de beste Jood een dode Jood is. Allerlei Islamitische groeperingen en zelfs landen zijn bereid om het land Israël te ‘bevrijden’ van de Joden.

De eerste dagen na 7 oktober ontving Israël veel steunbetuigingen. Maar al snel verminderde die steun en veranderde in nog steeds toenemende kritiek. Antisemitisme stak de kop weer op, op een sinds 1945 ongekende schaal, en inmiddels voelen vele Joden zich in de landen waarheen ze verstrooid zijn niet veilig meer. Maar ook in Israël zelf neemt het gevoel van onveiligheid en wanhoop toe, want er worden nog steeds raketten afgeschoten. Nu niet alleen vanuit Gaza, maar ook vanuit het noorden en oosten…

Ook nu staan de beste stuurlui weer aan wal: vanuit het comfort van een bureaustoel of een pluche vergaderstoel weten velen te vertellen wat Israël verkeerd doet in deze oorlog en dat ze nu maar eens moeten stoppen. Dat zouden ze ook gelijk doen, als Hamas zich zou overgeven! Maar de leiders van Hamas, vanuit hun weelderige appartementen in Qatar, vertellen in Arabischtalige interviews dat een vrijheidsstrijd altijd met veel slachtoffers (martelaren!) gepaard gaat. Ze zijn in het geheel niet bezorgd om het grote aantal burgerslachtoffers; ze gebruiken sowieso burgers als menselijk schild… En zo komt het bloed van de slachtoffers op het conto van Hamas, en niet van Israël, hoe verschrikkelijk de situatie ook is. Want de reactie van Israël was allang voorzien door de leiders van Hamas, en ze zouden zo wéér een Al-Aqsa-vloed organiseren (en nog een en nog een…) om Israël een lesje te leren….

Meer dan ooit moeten wij als christenen voor de Vrede van Jeruzalem bidden. Als wij, discipelen van Jezus Messias, de Koning der Joden, dat niet doen, wie moet het dan wel doen? Wie de nakomelingen van Abraham en Jakob zegent, zal zelf gezegend worden. Maar het tegenovergestelde is ook waar…

En zo zijn we terug bij Kerst, toen Gods reddingsplan in werking werd gezet en de mens vrede met God kan sluiten via de Middelaar Jezus, Koning der Joden.

Tenslotte: wat hebben we de afgelopen maand zoal gedaan, behalve het nieuws volgen?
Op vrijdag 10 november kwam Elly weer terug uit Ubuo, waar ze als consulent aan een Bijbelverhalenvertelworkshop meewerkte. Deelnemers uit 6 taalgroepen gingen naar huis met 5 gememoriseerde en opgenomen Bijbelverhalen.
De maandag daarna ging Elly verder met de consulentencheck voor het Dedua-vertaalteam, om in vier dagen Klaagliederen en de laatste drie hoofdstukken van Michaaf te maken waarvoor ze tijdens de controle in juni/juli niet genoeg tijd meer hadden.
Ik viel anderhalve middag in voor de vertaaladviseur die met het Binumarien-team werkt, waarover we in de vorige nieuwsflits al schreven. En verder is er voor mij natuurlijk iedere dag werk aan de financiën van het Kamano-Kafe koffieproject… De verkoop gaat goed en dat betekent dat ik nooit klaar ben met de administratie.
December is een maand om thuis achter de computer te werken. Elly werkt aan de voorbereidingen voor de consulentencontrole van 1 en 2 Corinthiërs in januari voor de Nukna-taalgroep, waarmee ze in september ook al heeft gewerkt. Verder helpt ze als consulent mee met de ‘Honeybee App’, een vertaalapp die mensen met een smartphone kunnen gebruiken om een mondelinge Bijbelvertaling te maken, één van de recente ontwikkelingen op vertaalgebied waaraan een Amerikaans lid van Tyndale Bible Translators werkt. Ik hoop het koffieverkoopjaar 2023 met een flinke winst voor Tyndale af te sluiten. Daarvan worden twee lokale medewerkers betaald. Eén van hen werkt als adviseur met het Binumarien-team en de ander werkt aan het opnemen van vertaalde boeken. Verder wordt daarmee medische zorg betaald voor medewerkers en schoolgeld voor kinderen van lokale vertalers/medewerkers.

Voor meer foto’s volg deze link naar onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087524795613

Tenslotte wensen we u/jullie allemaal Gezegende Kerstdagen en Nieuwjaar toe!

Nico & Elly

Uw giften kunt u overmaken op:
NL89 INGB 00011485137
t.n.v. Stichting Witte Velden te Hilversum
onder vermelding van: 05 Bijbelwerk PNG en uw postcode en huisnummer. (Onze naam niet vermelden!)

Whatsapp 06-26970865 of 06-18846471

Comité Nico & Elly:
Mina Krüsemanerf 292 • 3315 GL Dordrecht
Tel. 078 – 6211261
E-mail: heleenverdonk@solcon.nl

e-mail:  pn.van.bodegraven@gmail.com en  ewm.van.bodegraven@gmail.com