Nieuwsflits 203

Lieve familie en vrienden,

Paulus scheef aan de Corinthiërs: “Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, …, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, …” (1 Cor. 15:3-4)

Door middel van het werk dat wij hier doen, helpen we eraan mee dat dat belangrijke nieuws wordt doorgegeven aan mensen hier in PNG, in hun eigen taal. In de afgelopen week heb ik (Elly) het verhaal van Jezus’ lijden, dood en opstanding met bijbehorende plaatjes op Facebook gezet in de “Gizrra Tribe Daily” groep. Ik heb daarbij gebruik gemaakt van een bijbelverhaalapp die van de plaatjes en (mondelinge) tekst een filmpje maakt. Het is maar een heel klein gedeelte van de Gizrra mensen die op Facebook zit, maar het zijn meestal wel mensen die in een stad(je) wonen en dus het evangelie niet in hun eigen taal horen. Er komen altijd positieve reacties op zulke filmpjes.

Het Tyndale-lid dat aan deze app gewerkt heeft, werkt ook aan de HoneyBee app, een app om mondeling vertaalwerk mee te doen. De app is offline te gebruiken en bedoeld voor moeilijk bereikbare taalgroepen waar nog geen vertaalwerk bezig is. Ze hoopt in april die app beschikbaar te maken met het boek Mattheüs. In de app wordt geen standaardvertaling gebruikt, maar wordt geprobeerd een vertaling te maken die zowel de brontaal volgt als begrijpelijk is voor de doelgroep. De afgelopen tijd heb ik daar aan meegewerkt als vertaalconsulent; het controleren van de vertaling, de vertaalalternatieven en bijbelachtergrondinformatie.

Een schermafdruk (screenshot) van een deel van het sjabloon (template) van de vertaalapp.

Ik heb nog een aantal hoofdstukken te gaan, maar deze week komt er een andere consulentencontrole tussendoor. Vandaag of morgen begin ik aan de controle van het boek Esther met sprekers van de Iyo taalgroep uit de Provincie Madang. De vertalers hebben dit boek vertaald als huiswerk voor de vertalerscursus van vijf weken die over een week begint. Willen jullie bidden voor een goede controle?

Van het koffiefront valt niet veel nieuws te melden, en dat is goed nieuws! Natuurlijk gebeurt er wel van alles: van koffiemolens die dienst weigeren en gerepareerd moeten worden en zware tropische buien die hun water door de kleine koffiebranderij annex -winkeltje laten stromen, tot iemand die een bestelling doet van 200 pakken koffie! Aan het begin van het nieuwe schooljaar (dat is januari/februari hier) zijn weer heel wat locale medewerkers en vertalers geholpen met de betaling van (een deel van) de schoolkosten voor hun kinderen. Ook worden zij geholpen met de vergoeding van dokters- en tandartskosten. De koffieverkoop gaat gestaag door en de volgende oogst begint zich al af te tekenen aan de koffiestruiken: de groene bonen beginnen zich al rood te kleuren. Hier in de buurt wordt goud gedolven, maar de koffie die o.a. hier in de Hooglanden groeit, kan wel het bruine goud van PNG genoemd worden met een jaarlijkse export van meer dan 100.000.000 Amerikaanse dollars. De Kamano-Kafe Coffee Club doet niet mee in de commerciële vaart der volkeren, maar wil fondsen werven om zo te stimuleren dat steeds meer van Gods Woord in locale talen beschikbaar komt.

Hartelijke groeten van

Nico & Elly

Voor meer foto’s volg deze link naar onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087524795613

Tenslotte wensen we u/jullie allemaal Gezegende Kerstdagen en Nieuwjaar toe!

Nico & Elly

Uw giften kunt u overmaken op:
NL89 INGB 00011485137
t.n.v. Stichting Witte Velden te Hilversum
onder vermelding van: 05 Bijbelwerk PNG en uw postcode en huisnummer. (Onze naam niet vermelden!)

Whatsapp 06-26970865 of 06-18846471

Comité Nico & Elly:
Mina Krüsemanerf 292 • 3315 GL Dordrecht
Tel. 078 – 6211261
E-mail: heleenverdonk@solcon.nl

e-mail:  pn.van.bodegraven@gmail.com en  ewm.van.bodegraven@gmail.com