Tienerdienst

Voor de tieners die van de basisschool afkomen tot aan 18 jaar in onze wijkgemeente, worden speciale tienerdiensten georganiseerd. In de aparte diensten, die we houden op iedere laatste zondag van de maand, spelen wij in op actuele vragen en houden wij rekening met de omgeving en dynamiek waar de tieners zich in begeven.

In de tienerdienst is er ruimte om zelf te vertellen over het leven, het geloof en jouw mening te geven over de thema’s die aan bod komen in de tienerdienst. Er vindt veel interactie plaats tussen de tieners onderling maar ook met de leiding en eventuele gasten. Doordat er veel interactie plaatsvindt horen de tieners van elkaar hoe zij in het geloof en leven staan, met (soms) alle vraagtekens en onzekerheden die daarbij horen. De tieners hebben zelf invloed op de thema’s en werkvormen waarop we de diensten baseren.

De tienerdienst is een dienst die gehouden wordt tijdens de normale kerkdienst. De diensten beginnen om 10.00 uur in de jeugdruimte “Chill Out” op de eerste verdieping in De Bron. We starten als we de kaars hebben ontvangen van de ouderling van dienst. De invulling die volgt, is verschillend per zondag. Aan het einde van de tienerdienst gaan we naar de kerkzaal om samen met de andere gemeenteleden de zegen te ontvangen.
Na afloop is er gelegenheid voor de jeugd om op een informele manier samen te komen in de jeugdruimte.

Je bent van harte welkom om aan te sluiten bij een tienerdienst en mocht je vooraf meer informatie of in contact willen komen met een van de tieners, benader dan gerust één van ons via tienerdienst@pkn-stadspolders.nl.