Pastoraal Team

Wij doen, naast alle contactpersonen, veel bezoekwerk bij de mensen thuis. We doen dit graag en met overtuiging. We merken heel vaak dat we welkom zijn en dat is goed. Behalve de mensen te leren kennen, horen we vaak hoe onze gemeenteleden De Bron ervaren en hoe zij geloven.  Het is verrijkend om zo je tijd te delen en de kerk (dat betekent: dat wat van de Heer is) te dienen.
Pastoraat in De Bron is: ‘In liefde omzien naar de leden van de gemeente en naar anderen die op onze weg komen om elkaar zo op te bouwen in geloof, hoop en liefde, als volgelingen van Jezus Christus onze Heer.’ Om dit optimaal te kunnen doen, is het wenselijk om zoveel mogelijk met alle leden van de gemeente contact te hebben en te houden, tenzij deze uitdrukkelijk hebben aangegeven dat niet te willen. Voor een goed pastoraal contact is een vertrouwensband gewenst, zo niet noodzakelijk.
*Het pastoraal beraad bestaat uit: Ds. Erik Schipper, Theo Wor, Kees Adriaanse, Ad de Graag, Corrie Bettinger, Ria Mannak en Wim Troost.

Voor de eerste en informele contacten is er, bij voorkeur voor ieder erf of straat, een in de straat of omgeving wonende contactpersoon. Deze contactpersonen hebben een informele en signalerende functie en ze houden contact met het pastorale teamlid dat verantwoordelijk is voor hun erf of straat
Tenslotte, schroom beslist niet in gevallen van nood of crisis meteen contact hierover op te nemen met onze predikant

Sectie-indeling pastoraal team

Onderstaand voor u op een rij gezet welke personen deel uit maken van het pastoraal team en wie in uw sectie bij u kan aankloppen voor een bezoek:

Sectie 1: vacature
Amazone, Colorado, Branco, Chico Mendesring  240 – 266  / 367-491 / 500-616 even,  Azobé.

Sectie 2:  vacature
Iroko, Balsa, Chico Mendesring 270 – 364, 1 -193 oneven, Marowijne, Chico Mendesring 345 – 355 en 400 – 486, Merbau, Makoré, Meranti.

Sectie 3: vacature (waarneming Theo Wor, pastoraal medewerker)
Chico Mendesring 2 – 192, Palissander, Mahonie.

Sectie 4: vacature  Bezoekers Giny Meijer (contactpersoon) en Corry v.d. Broek (contactpersoon)
Van Eesterenplein, Dudokplein en Dudok-erf.

Sectie 5: Theo Wor (pastoraal medewerker)
Maaskant-erf, Van Doesburg-erf,  Bakema-erf, Berlage-erf.

Sectie 6: vacature
Van Ravesteyn-erf, Van den Broek-erf, Rietveld-erf.

Sectie 7: vacature
Johanna Naber-erf, Simon Vestdijk-erf, Stadspolderring, Mina Kruseman-erf.

Sectie 8: Ad de Graag (pastoraal medewerker)
Hermann Hesse-erf, Jean Paul Sartre-erf, Boris Pasternak-erf, Pearl Buck-erf, Selma Lagerlöf-erf, Rudyard Kipling-erf.

Sectie 9: vacature
H.R. Holst-erf, A. Jacobs-erf,  F. Katz-erf

Sectie 10: Kees Adriaanse (pastoraal ouderling)
Suze Groeneweg-erf, Joke Smit-erf en Albert Camus-erf.

Sectie 11: Wim Troost (pastoraal ouderling)
Buiten de wijk gemeenteleden.

* Sectie Ouderen: Ria Mannak (pastoraal medewerker)

Toegewezen personen uit diverse vacante secties.

Coördinator Contactpersonen: Corrie Bettinger

Toekomstvisie:

Het plan is om Groepen te vormen waarbij de leden zich met een bepaalde categorie gaat bezighouden. De contactpersonen worden naar (eigen keuze) bij een bepaalde groep ingedeeld. Te denken valt aan de volgende categorieën:

• Nieuwkomers.
• Jeugd in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.
• Jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 30 jarigen.
• “Settelaar” groep in de leeftijd van 30 – 50 jarigen.
• “Gesettelden” groep in de leeftijd van 50 tot 65- jarigen.
• Jongere ouderen 65-80 jarigen.
• Ouderen van 80 jaar en meer.

(Update per 25-01-2023)
 
Neem contact met de werkgroep via: pastoraalteam@pkn-stadspolders