Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

ZWO-doelen van Huis bij de Bron

De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) werkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de diaconie.

De ZWO steunt doelen in een aantal continenten, waar mensen leven in achterstanden en hulp nodig hebben. Deze doelen zijn niet alleen gericht op economische ondersteuning en acties ter verbetering van leefomstandigheden, maar ook op doelen waar mensen verteld wordt over het werk van God. Naast Lisette in Namibië en Elly en Nico in Papoea-Nieuw-Guinea blijven wij ons oude doel in Rwanda steunen: Stichting Mwana Ukundwa, waar weeskinderen worden opgevangen. Ons nieuwe doel betreft een opleidingsproject van predikanten in Colombia.

De ZWO steunt de volgende doelen met collectes en andere acties.

1. Stichting Philadelphia: Lisette in Namibië

Lisette van Steijn is in 2013 vanuit de Bron uitgezonden naar Namibië om te gaan werken voor Stichting Philadelphia. Deze stichting zet zich in voor kinderen die leven onder zeer moeilijke omstandigheden.

Meer weten over het werk van Lisette?

Dat kan via: https://lisettenamibie.wordpress.com/

Of: https://www.philadelphianamibia.org/nl

 Per 1 oktober 2022 is de Nederlandse bankrekening van Philadelphia Namibië opgeheven, dit betekent ook dat het project niet langer een ANBI verklaring zal hebben. De Namibische stichting zal haar werk voortzetten. Wanneer je Lisette financieel wilt blijven ondersteunen zijn er nu twee mogelijkheden:

-Rechtstreeks gift overmaken naar L. van Steijn o.v.v. Lisette Namibië, rek.nr. NL 61 INGB 0006 7194 70 of

-via de Namibische rekening van Philadelphia Foundation, o.v.v. donation Lisette. Zie haar website: https://lisettenamibie.wordpress.com/

 2. Opvang en scholing van weeskinderen – Rwanda (kerk in actie projectnummer Z 009061)

 Mwana Ukundwa is een organisatie, die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.

Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar in totaal ongeveer 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

 Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa besteedt daarom veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. De organisatie heeft boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei thema’s.

 Meer lezen over Mwana Ukundwa? https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-en-scholing-van-weeskinderen/

 Een film over opvang en scholing van (wees)kinderen in Rwanda, zie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/films-over-opvang-en-scholing-van/

 3. Elly en Nico van Bodegom

Elly en Nico zijn 1992 uitgezonden vanuit de PKN-gemeente Stadspolders in Dordrecht. 28 jaar is gewerkt aan het vertalen van de Bijbel in de Gizrra taal. Op 6 december 2020 was de vertaling afgerond met een goede vertaling in een taal die nog niet op schrift stond. Naast het vertaalwerk hebben zij zich ook bezig gehouden met het maken van eenvoudig leesmateriaal in het Gizrra, zowel voor de kinderen, als ook voor volwassenen, voor wie het lezen vaak ook nog moeilijk is.

 In 2022 zijn Elly en Nico met verlof in Nederland om zich voor te bereiden op een vervolgopdracht in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG). In de afgelopen jaren hebben Elly en Nico een schat aan ervaring opgedaan met bijbelvertaalwerk. Deze ervaring zetten zij de komende tijd in om andere vertalers en vertaalprojecten in PNG te ondersteunen. Naar verwachting zal dit werk doorlopen tot aan hun pensioen, dus 6 à 10 jaar.

Giften liepen tot nu toe via Wycliffe Bijbelvertalers Nederland, maar deze werkrelatie is in 2022 beëindigd. De financiën lopen voortaan via Stichting Witte Velden uit Hilversum, die meerdere zendingsprojecten ondersteunt.

Mailen naar Comité Nico & Elly: heleenverdonk@solcon.nl

Evt. giften kunnen overgemaakt worden op:

NL89 INGB 0001485137, t.n.v. Stichting Witte Velden te Hilversum, o.v.v. 05 Bijbelwerk PNG.

4. Sociaal bewogen predikanten opleiden in Colombia (kerk in actie Projectnr: Z015056)

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Praktische theologie

Studenten kunnen praktische cursussen volgen op de Baptisten-universiteit (Fundación Universitaria Bautista), die hen van pas kunnen komen als ze in de regio aan de slag gaan als predikant of kerkelijk werker. De cursussen gaan onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat.

Stage lopen bij kansarme jongeren

De studenten lopen ook stage, onder andere in de havenstad Buenaventura. Daar geven ze iedere maand zestig jongeren uit een achterstandswijk een cursus persoonlijke vorming aan de hand van bijbelverhalen. Ze leren deze jongeren steviger in hun schoenen staan, om te voorkomen dat ze in de (drugs)criminaliteit belanden. Ook organiseren ze een weekendkamp voor deze jongeren.

Meer weten?

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/sociaal-bewogen-predikanten-opleiden/