Wat wij doen

Ontmoeting

Onze kerkgemeenschap biedt diverse vormen om God en elkaar te ontmoeten. We zoeken er telkens naar dat de aanwezigen niet alleen toeschouwers, maar ook deelnemers kunnen zijn.

 • De zondagse Eredienst en Themadiensten
 • Tienerdienst & Overstapdienst
 • Scholendienst
 • Viering van de Maaltijd van de Heer
 • Gesprekskringen
 • Lentegasten – een ontmoeting met bijzondere mensen
 • Filmavond

Daarnaast gaan we een ontmoeting met de wereld om ons heen, de mensen uit de wijk niet uit de weg.

Omzien

We geloven dat God naar ons omziet en weten ons daarom geroepen om naar elkaar om te zien met oprechte belangstelling voor elkaars welbevinden. Tevens willen we oog hebben voor de wereld waarin we leven, voor mensen ver weg (diaconaal) en dichtbij (pastoraal en diaconaal).

 • Open Bron, elke woensdag is de kerk open
 • Open Eetgroep
 • Open Ouderensoos
 • Lokale ondersteuning van direct hulpbehoevenden
 • Internationale hulp aan Nico & Elly, bijbelvertalers te Nieuw Guinea
 • Internationale hulp aan Lisette van Steijn pedagogisch medewerker in Namibie
 • gaan graag het gesprek aan, niet om te overtuigen, maar uit medemenselijkheid.

Doorgeven

De boodschap van het evangelie met het liefdesgebod willen we doorgeven aan elkaar en aan nieuwe generaties.

Als kerkgemeenschap willen we niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten gericht zijn en willen we oog hebben voor de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg. Jeugdclubs & catechese

 • Jaarlijkse Poldermarkt
 • Jaarlijkse Kerstfair
 • Jaarthema avonden
 • Musical

We willen zichtbaar present zijn in de samenleving, gastvrij en dienstbaar aan eenieder die op onze weg komt.