Zo werken wij

Veel gemeenteleden zetten zich met veel enthousiasme in voor onze gemeente. We hebben onze werkzaamheden opgedeeld in werkgroepen die allemaal een deel van de taken van de gemeente uitvoeren.

De werkgroepen komen zo nu en dan bij elkaar in de kerk of bij iemand thuis. Er worden plannen gemaakt en uitgevoerd. Samen zorgen we zorgen we dat onze gemeente in beweging blijft. Er is voor iedereen iets te doen. Kijk gerust eens rond!

Communicatie en Projecten

De werkgroep Communicatie & Projecten heeft als taak om de communicatielijnen van onze gemeente, zowel naar binnen als naar buiten, te organiseren en te onderhouden.

Lees meer…

Diaconie

De Diaconie heeft als taak om gemeenteleden en niet-gemeenteleden, dichtbij en ver weg, nabij te zijn in hun (materiele) zorgen.

Doorklikken

Eredienst

 In de Werkgroep Eredienst bespreken we alles wat inhoudelijk met de kerkdienst te maken heeft.

Doorklikken

Jeugdraad

De Jeugdraad heeft als taak om alle jongeren zoveel mogelijk bij het geloof en de kerk te betrekken als maar mogelijk is.

Kerkenraad

De Kerkenraad heeft als taak om leiding te geven aan de gemeente, zowel in geestelijke zin als in praktische en beleidsmatige zin.

Doorklikken

Kerkrentmeesters

De officiële naam voor de Kerkrentmeesters is Wijkraad van Kerkrentmeesters, afgekort tot WvK.
De WvK is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën en het kerkgebouw.

De WvK bestaat uit Ouderlingen Kerkrentmeester en vrijwilligers. Er is een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en gewone leden. De vergaderingen van de WvK vinden ongeveer 9 keer per jaar plaats in De Bron en zijn in principe voor iedereen als toehoorder toegankelijk.

De WvK organiseert elk jaar de Actie Kerkbalans voor de gemeenteleden van De Bron. Deze geld-inzamelingsactie brengt elk jaar drie kwart van de benodigde financiële middelen op. Daarnaast zijn er de jaarlijkse collectes voor de Solidariteitskas, Maatschappelijke Zegeningen en de Eindejaars-collecte.

Lees meer over het takenpakket van de WvK, aftrekbaarheid van giften en het doen van legaten.

Missionair

De eerste taak voor de werkgroep Missionair om de gemeen-te(leden) bewust te maken en toe te rusten om een missionaire houding aan te nemen.

Doorklikken

Pastoraal Team

Doorklikken

Inspiratieteam

De werkgroep Inspiratieteam organiseert jaarlijks aan de hand van een jaarthema een programma van verschillende activiteiten. Elkaar ontmoeten, tijd voor een goed gesprek en ook samen leuke dingen doen. Doel is het verdiepen van ons geloof en de betrokkenheid met elkaar en de wereld om ons heen.

Doorklikken