Missionair

Als geloofsgemeenschap willen we er niet alleen zijn voor onszelf. We geloven dat we ook een taak hebben voor de wereld om ons heen, voor de stad waar-in we wonen en voor de wijk waarin we leven. We willen wat we hebben ge-kregen, graag delen met de mensen om ons heen.

We beseffen dat dat een houding vraagt van alle gemeenteleden!

Daarom is de eerste taak voor de werkgroep Missionair om de gemeen-te(leden) bewust te maken en toe te rusten om een missionaire houding aan te nemen.

Dat ‘missionaire’ is niet een apart onderdeeltje van het gemeente-zijn, maar sijpelt door alles en iedereen heen: door het pastoraat, het diaconaat, enz. Daarom is het uiteindelijke doel van de werkgroep om zichzelf te kunnen op-heffen.

Activiteiten

  • Open Bron: iedere woensdag is de Bron open van 10.00-16.00 uur
  • Eetgroep: eens in de maand kun je op vrijdag tegen een eerlijke ver-goeding een warme maaltijd gebruiken in de Bron
  • Broncrea: eens per maand is er op maandagavond een crea-avond
  • Incidentele activiteiten die gericht zijn op de wijk(bewoners)

Contact

Neem contact op met de werkgroep via werkgroepmissionair@pkn-stadspolders.nl