Wijkraad van Kerkrentmeesters

Wat doet de Wijkraad?

In een omgeving waar het gaat om geloof, gevoel en je gekend voelen, zijn we ondertussen ook gewoon een organisatie die gerund moet worden. Dat doet de wijkraad in samenspraak met de kerkenraad.

Het kerkbeheer is een breed palet aan taken en verantwoordelijkheden, In hoofdlijnen zijn dat het beheer en het onderhoud van ons kerkgebouw en inventaris, het financieel beheer en de geldwerving (kerkbalans, zalenverhuur e.d.) , de verantwoordelijkheid voor vrijwillige werkers , de ledenadministratie e.d.

U kunt zich voorstellen dat, gezien onze financiële situatie de nadruk ligt op het beperken van de tekorten, maar ook goed zorgen voor ons gebouw en alles wat daarin staat.

Als wijkgemeente zijn we onderdeel van de Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam. Dit betekent dat de overkoepelende taken op dat niveau worden verzorgd. Dit is onder verantwoording van het College van Kerkrentmeesters, waarvan wij onderdeel zijn. Veel administratieve taken worden uitgevoerd door het Kerkkantoor.

Onderhoud

Het onderhoud van het kerkgebouw wordt aangestuurd vanuit de meerjaren onderhoudsplanning. Voor het onderhoud reserveren we jaarlijks een vast bedrag. Daarnaast vragen we de gemeenteleden actief mee te doen aan het onderhoud. Verbouwingen en schilderwerk uitgevoerd in eigen beheer zijn nu eenmaal goedkoper.

Actie Kerkbalans

De grootste bron van inkomsten voor PKN-kerken is de Actie Kerkbalans. Deze wordt in de laatste 2 weken van januari in heel Nederland gevoerd. Het Huis bij de Bron haalt 75% van haar inkomsten uit de Actie Kerkbalans. In het verleden kwamen vrijwilligers de envelop met het toezeggingsformulier brengen en ophalen. Veel gemeenteleden zijn inmiddels overgestapt op het toezeggen via e-mail. U krijgt een e-mail met een link naar uw formulier op de website van de PGGD. Als u daar kiest voor de mogelijkheid van automatische incasso heeft u er na het versturen helemaal geen omkijken meer naar.

Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans is, onder voorwaarden, aftrekbaar van de belasting.

Aftrek bij Aangifte Inkomstenbelasting

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft een overeenkomst gesloten met de Belastingdienst. Giften aan instellingen en organisaties met een ANBI-status zijn aftrekbaar. De PKN heeft de ANBI-status

Alle giften aan de PKN, op landelijk en wijkniveau, zijn aftrekbaar bij de Aangifte Inkomstenbelasting. Wel is het zaak boven de drempel van 1% van uw drempelinkomen uit te komen met het totaal van uw giften. Meer informatie op de website van de PGDD: www.pkn-dordrecht.nl.

Contante giften zijn niet meer aftrekbaar. Daarom is het handig om uw giften via de Donkey Mobile App te geven. Alle stortingen die via deze App gedaan worden (incl. transactiekosten), tellen mee als giften.
Zie ook de website van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl

Het RSIN-nummer van onze gemeente is 82 36 85 305.

Het KvK nummer van onze gemeente is 76397688.

Periodieke Schenkingsovereenkomst

Om voor aftrek in aanmerking te komen moeten uw giften boven de drempel van 1% van uw drempelinkomen uitkomen. Lukt het niet om boven deze grens uit te komen, dan is de Periodieke Schenkingsovereenkomst een oplossing.

Wanneer u zich voor minstens 5 jaar vastlegt voor een vast bedrag per jaar, is deze periodieke gift volledig aftrekbaar; er geldt dan geen drempel.

Voor verdere informatie en het formulier kunt u per mail contact opnemen. Stuur een mail naar

wvk@pkn-stadspolders.nl

Collecte

Iedere zondag zijn er drie collectes. De 1e collecte is voor een diaconaal doel volgens het collecterooster. De 2e collecte is in de meeste gevallen voor onze eigen wijkgemeente. Dat kan zijn de wijkkas of wijkkerk.
Uit de wijkkas betalen we de kosten voor de activiteiten die we binnen het Huis bij de Bron ontplooien. Denk bijvoorbeeld aan: alles wat nodig is voor gewone èn bijzondere erediensten en het koffiedrinken na de kerkdienst.
De collecte voor de wijkkerk wordt gebruikt voor de grotere kostenposten, zoals energie, verzekering en afdrachten.
Op een aantal zondagen is de opbrengst van de 2e collecte voor jeugd. Dit kan op wijkniveau zijn, maar ook voor landelijke PKN.

De 3e collecte is voor de ‘Toekomst van de kerk’. Dit helpt ons om kerk te zijn in de Stadspolders en dat ook in de toekomst te blijven. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud aan het gebouw.

Er zijn verschillende manieren waarop gegeven kan worden voor de collecte. In de kerk staan bij de uitgang de 3 zakken, waarin uw contante bijdrage of collectebonnen gedaan kan worden. Daarnaast kunt u geven via de Donkey Mobile App. Ook kunt u geld over te maken op de rekening van de wijkkas met vermelding ‘collecte’ en evt. de periode waarvoor deze bestemd is.

Testament

Veel mensen denken na en geven aan hoe na het overlijden hun nalatenschap of een deel daarvan, verdeeld moet worden. Vastleggen in een testament is de manier om zeker te zijn dat de wilsbeschikking wordt uitgevoerd.

Een testament betekent namelijk: “een in geldige vorm opgemaakte beschikking waarbij iemand bepaalt wat na zijn of haar overlijden, met de nalatenschap zal geschieden.” In een testament kan ook een nalatenschap aan een goed doel, zoals de kerk, worden vastgelegd.  U kunt geld of bezittingen (of een deel ervan) bijvoorbeeld nalaten aan uw Kerk ‘het Huis bij de Bron’.

Als dat uw wens is, kunt u dat het beste laten vastleggen in een testament.

Daarin kunt u ook vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.

Met het vastleggen van uw laatste wil begeeft u zich op het terrein van het erfrecht. Advies van en toetsing door een notaris is daarbij van groot belang. Bij de wet is geregeld dat alleen een notaris een testament kan opmaken. Tijdens het leven kan de inhoud van het testament te allen tijde worden gewijzigd. Na het opmaken van het testament (u krijgt een afschrift) wordt het opgeslagen in het Centraal Testamentenregister. Bij de afwikkeling van de nalatenschap vervult de notaris eveneens een belangrijke rol.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bereiken via ons mailadres: wvk@pkn-stadspolders.nl U kunt ook kijken op de internetsite www.notaris.nl/testament

Verhuur van ruimten.

Zoekt u ruimte voor een vergadering, lessen, een repetitie of een familiebijeenkomst?

Het Huis bij de Bron beschikt over praktische zalen, een ontvangsthal, keuken en ruime kerkzaal die u kunt huren voor diverse activiteiten. Geïnteresseerd of vragen? Neem gerust contact met ons op via wvk@pkn-stadspolders.nl en maken dan een u passende afspraak.

Bankrekeningnummers.

Onderstaand vindt u de verschillende bankrekeningnummers met bijbehorend doel.

1. Giften e.d. voor Wijkkas Wijkgemeente Stadspolders / Huis bij de Bron

NL 36 RABO 0373 7029 65

t.n.v. CvK Protestantse. Gemeente. Dordrecht-Dubbeldam inzake PWG Stadspolders te Dordrecht.

2.  Vrijwillige bijdragen: Kerkbalans en andere acties.

NL 83 RABO 0373 7025 07

t.n.v. CvK Protestantse. Gemeente. Dordrecht-Dubbeldam inzake PWG Stadspolders te Dordrecht.

Vermeld in de omschrijving ‘Stadspolders’.

3. Collectebonnen.

NL 42 RABO 0373 7025 66

t.n.v. CvK Protestantse. Gemeente. Dordrecht-Dubbeldam te Dordrecht,

inzake collectebonnen.
Vermeld ook uw adres en gewenste aantal vellen van welke waarde.

Beschikbare kaarten:

€ 10,- : kleur oranje, bevat 20 bonnen à € 0,50.
€ 15,- : kleur geel, bevat 20 bonnen à € 0,75.
€ 25,- : kleur paars, bevat 20 bonnen à € 1,25.