Wie wij zijn

Wij zijn een wijkgemeente van de Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam en onderdeel van de landelijke Protestantse Kerk Nederland. We weten ons verbonden met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen.

We hebben een plan

Wij stellen ons ten doel om een open, laagdrempelige, veelkleurige en dynamische gemeenschap te zijn, waarin iedereen op zijn eigen wijze kan participeren.

* We hebben respect voor elkaars manieren van geloven.

* We willen elkaar helpen te groeien in de omgang met God de HEER, die we in Jezus Christus leren kennen.

* We willen dienstbaar zijn aan God, aan elkaar en aan de wereld waarin we leven.

Zo willen we zorg dragen voor elkaar en voor Gods schepping. We laten ons daarbij leiden door de Bijbel, waarin we de stem van God herkennen in het besef dat we niet alleen geloven met woorden, maar ook metterdaad.

Een inspirerende tent

Wij zijn gehuisvest in kerkelijk centrum “De Bron” aan het Dudok-erf. Het gebouw stamt uit 2005 en heeft een moderne lichte, inspirerende sfeer.

De architect symboliseerde de kerkzaal als een tent die wij als gemeente opslaan om samen te komen tijdens onze reis door deze wereld. De stokken die de tent overeind houden, zijn goed te zien in de vorm van twee ovaalvormige houten pilaren. Een glazen dak in de halfronde ruimte voorin.

de kerkzaal (de “apsis”) zorgt voor licht dat van boven invalt op het liturgisch centrum.

Het gebouw is op ingenieuze wijze geïntegreerd in leef- en zorgcentrum “Het Polderwiel”, waarbij een verbindingsdeur tussen de beide gebouwen maakt dat bewoners vanuit het Polderwiel gemakkelijk binnendoor De Bron kunnen bereiken. Artistiek en rustgevend is de kerkzaal met 10 wandkleden gedekte muren. Samen vormen deze kleden één geheel, waarbij een waterstroom als het ware van achteruit de kerkzaal binnen vloeit richting het liturgisch centrum. De vier bijpassende antependia (kanselkleden) in de kleuren van het kerkelijk jaar: wit, groen, paars en rood creeren een sfeer van rust en inspiratie.

Een jonge dertiger

We zijn en voelen ons jeugdig in de nog steeds jonge wijk Stadpolders-Oudelandshoek. We hebben een jong volwassen historie.

2018 Musical “Jona”

2013 Musical “Jozef de Timmerman”

2010 Bevestiging ds. Erik Schipper

2008 Feestelijke inwijding van de wandkleden

2005 Feestelijke inwijding huidige Bron onderdeel van zorgcomplex

2003 Laatste kerkdienst in het eerste Bron-gebouw.

2002 Bevestiging tweede predikant ds. Hans van der Sterre

2001 Bevestiging ds. Ben Heijting

1996 Bevestiging tweede predikant ds. Attie Minnema

1995 Bevestiging ds. Florida de Kok

1994 Aanstelling vicaris drs P.I. (Paulien) Matze

1992 Aanvang bouw Oudenlandshoek

1991 Feestelijke inwijding eerste Kerkgebouw “de Bron”

1990 Eerste paal kerkgebouw “De Bron”

1989 Bevestiging drs. A.D. (Arend) Noordam

1984 Aanstelling Kerkelijk Werker P.A. Stam

1984 Eerste diensten in buurtgebouw “Het Erfje”

1982 Aanvang bouw vinexijk Stadspolders

1979 Aanstelling oprichtingscommissie “Commissie Stadspolder-aangelegenheden” tot oprichting Samen Op Weg gemeente”