Diaconie

De diakonie!!! Wie zijn wij? Wat doen wij?

Volgens de PKN kerkorde heeft de diakonie een groot aantal taken en verantwoordelijkheden. Om het voor u wat inzichtelijker te maken vindt u hieronder een korte beschrijving van onze werkzaamheden in de praktijk.

Onze kerntaak is: het verzorgen van de tafel voor de dienst van het Heilig Avondmaal, zodat de gemeente blijk geeft met verbondenheid met elkaar en met God.

Verder zijn diakenen betrokken bij veel andere taken en werkzaamheden binnen onze gemeente. Hieronder vindt u een (gedeeltelijk) overzicht van deze taken en werkzaamheden.

* We zijn betrokken bij het opstellen van het collecterooster en verzorgen de collectes in de eredienst.

* De zorg voor mensen die zowel binnen als buiten de gemeente om hulp vragen.

* Het vertegenwoordigen van de gemeente in verschillende overlegorganen binnen de PKN en richting andere instanties.

* Behulpzaam zijn bij het vragen van hulp bij het invullen van allerlei formulieren. Tevens gaan we in gesprek met instanties om naar oplossingen te zoeken.

* Doorverwijzen naar mogelijke instanties die een oplossing kunnen bieden voor problemen. Zowel op maatschappelijk als financieel gebied, echter wel binnen grenzen. Bemiddelen voor hergebruik van huishoudelijke zaken als meubelen en machines en apparaten.

* Inzamelen producten voor de voedselbank die elke maand naar de voedselbank worden gebracht

* Contacten met o.a. de kledingbank , HIP, Present en huisraadbank. Zo worden er doorlopende inzamelingen georganiseerd voor de voedselbank. Elka maand wordt er een ander pakket gevraagd.

* We proberen binnen de gemeente ook kleine diensten te verlenen Hiervoor zoeken we ook regelmatig mensen voor een klusje.

* De diakenen voeren ook acties voor onze mensen in het buitenland. Op dit moment zijn dit Elly en Nico met het Bijbelvertaalwerk en Lisette van Steijn, die in Namibië betrokken is bij een maatschappelijk project voor met name kinderen. Lees meer over Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

* Organiseren van kaartgroeten voor bewoners van het parkhuis en gevangenen internationaal.

Mocht u onze hulp een keer nodig hebben dan kunt u altijd bij ons terecht. Stel uw vraag dan via het mailadres: diakonie@pkn-stadspolders.nl