Huis Bij De Bron

Het Huis bij de Bron is iedere woensdag open van 10.00-16.00 uur. Even een kopje koffiedrinken, een gesprek, een ontmoeting. Een kaarsje aansteken, een moment van stilte in de kerk, een gebed. Iedere woensdag kun je tussen tien en vier uur het Huis bij de Bron binnenlopen. Donderdagmorgen is de Kandelaarkerk open. En vrijdagmorgen ben je welkom bij ’t Stekkie in het Huis bij de Bron.

Een hartelijk welkom aan Idelette Otten; op zondag 16 juni werden de Grote Kerk-gemeente en Idelette aan elkaar verbonden. We bidden om een zegenrijke tijd in deze mooie stad. En wellicht zien we haar ook in het Huis bij de Bron.

Voorafgaande aan de viering van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij wordt op 29 juni onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland in de protestantse gemeente ‘Huis bij de Bron’ in Dordrecht een landelijke herdenkingsdienst gehouden. Het thema van deze dienst luidt: ‘Hoopvol samen op weg’.
In deze dienst wordt de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van kerken in Nederland bij dit pijnlijke verleden herdacht en verwoord. Vorig jaar hebben kerken voor het aangezicht van God in De Nieuwe Kerk in Amsterdam hun medeverantwoordelijkheid en schuld uitgesproken. De dienst dit jaar zal in het teken staan van het verlangen en de hoop om gezamenlijk een stap te zetten naar een nieuwe toekomst.
Voorgangers zijn o.a. ds. Rhoïnde Mijnals-Doth, bisschop van de Europees-Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente en ds. Erik Schipper, predikant van de protestantse wijkgemeente ‘Huis bij de Bron’ in Dordrecht. Muzikale medewerking is er van Martijn Borsje, Pearl Jozefzoon en Henk Kraaijeveld.
Het is mogelijk om bij deze dienst aanwezig te zijn. De dienst op 29 juni begint om 18.00 uur. U kunt zich daarvoor opgeven tot 15 juni 2024 via het email adres info@hvsv-slavernijverwerking.nl. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.

Het nieuwe jaarthema 2024-2025 wordt ‘LEVE(n)DE TOEKOMST!’ Het Inspiratieteam gaat ermee aan de slag. Wie ideeën heeft, laat het weten …

Zoals meestal wil ik ook deze zomer ‘serie-preken’. We zullen in de vieringen dat ik voorga het oud-testamentische boek Nehemia doorlezen. Wie geen idee heeft waarover het gaat: lees het alvast eens door! Op zondag 30 juni lezen we hoofdstuk 1.

Met een hartelijke groet vanaf Texel,

Erik Schipper