Collecten

Zondag 2-6-2024
1ste collecte: Stichting Present Dordrecht-Papendrecht
2de collecte: Wijkkas
3de collecte: Toekomst van de Kerk

Zondag 9-6-2024
1ste collecte: Inloophuis de Andere Boeg
2de collecte: Wijkkerk
3de collecte: Toekomst van de Kerk

Zondag 16-6-2024
1ste collecte: Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
2de collecte: Wijkkerk
3de collecte: Toekomst van de Kerk

Zondag 23-6-2024
1ste collecte: Kerk In Actie: Libanon training in thuiszorg biedt werk en hoop
2de collecte: Wijkkerk
3de collecte: Toekomst van de Kerk

Zondag 30-6-2024
1ste collecte: WIJKDOEL Lisette van Steijn
2de collecte: Wijkkerk
3de collecte: Toekomst van de Kerk


Bankoverschrijving:
NL36 RABO 0373 7029 65
CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. PWG Stadspolders
Dordrecht.   Onder vermelding van: Collecte         

Bent u ingelogd in de kerk-app? Ga dan naar Geven onderaan in het scherm.

Heeft u geen account? Gebruik dan deze QR code.

Rekeningoverzicht voor speciale doelen.

NL36 RABO 0373 7029 65 Wijkkas (giften, collectes en verjaardagsfonds)

NL26 RABO 0373 7469 89 Wijkdiakonie

NL83 RABO 0373 7025 07 Actierekening (Kerkbalans en andere acties)

NL42 RABO 0373 7025 66 Collectebonnen