Werkgroep Eredienst

Wat doet de Werkgroep Eredienst?

In de Werkgroep Eredienst worden alle zaken besproken die inhoudelijk met de kerkdienst te maken hebben. De Werkgroep Eredienst vangt signalen van de gemeente en de kerkenraad op en bespreekt deze tijdens de maandelijkse vergaderingen en geeft hier, indien nodig, vervolg aan.

We plannen bijzondere diensten, houden contact met gastpredikanten en muzikanten en bespreken de muzikale invulling van erediensten. We houden contact met de beamercommissie, oppasdienst, kindernevendienst en tienerdienst, en stemmen de planningen op elkaar af.

Tijdens onze maandelijkse vergaderingen evalueren we erediensten die geweest zijn en blikken we vooruit naar de komende erediensten. We nodigen commissies uit om met elkaar af te stemmen en bespreken, thema afhankelijk, andere onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn het kerstproject van de kindernevendienst, aanvragen vanuit koren, de inrichting en aankleding van de zaal, bloemen en liturgische schikkingen.

U kunt contact opnemen met de werkgroep via werkgroeperedienst@pkn-stadspolders.nl.