Liturgie

In de bijlage de orde van de dienst van komende zondag.