Collecte

Er zijn zoals altijd meerdere collectedoelen. De diaconie en Wijkraad van Kerkrentmeesters zullen uw gaven eerlijk verdelen.

U kunt op elk moment doneren door op een van onderstaande betaalopties te klikken. U wordt dan geleid naar de Tikkie betaalpagina en vervolgens naar uw bank. Er is een maximum aantal betalingen per betaaloptie. Het kan dus zijn dat een van de betaalopties "vol" is, gebruik dan de volgende.

Betaaloptie 1:

Betaaloptie 2:

Overmaken kan natuurlijk ook: CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. PWG Stadspolders te Dordrecht NL36 RABO 0373 7029 65

Hartelijk dank voor uw bijdrage!