Collecte

Er zijn zoals altijd meerdere collectedoelen. De diaconie en Wijkraad van Kerkrentmeesters zullen uw gaven eerlijk verdelen.

Helaas is het niet meer mogelijk om via ‘Tikkie’ over te boeken. Onze rekening is namelijk aangemerkt als zakelijke rekening. U kunt nog wel bijdragen aan de collecte via een overboeking. Gebruik daarvoor onderstaand rekeningnummer en vermeld in uw overboeking Collecte.

CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. PWG Stadspolders te Dordrecht NL36 RABO 0373 7029 65

Hartelijk dank voor uw bijdrage!