Solidariteitskas

Beste mensen,

Wat is het fijn dat we elkaar in vrijheid kunnen ontmoeten. We kunnen samen vieren en er zijn voor elkaar en voor onze naasten in de samenleving. Verschillende activiteiten zijn er om een plek te zijn waar mensen worden geïnspireerd door Gods woord en lief en leed delen.

We zijn dankbaar dat we samen met onze vrijwilligers activiteiten kunnen organiseren. Dat is helaas niet voor alle gemeenten mogelijk, omdat behalve ideeën en inzet ook geld nodig is. En daar ontbreekt het gemeenten soms aan. Zij kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas.

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om een vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Daarom vragen we u om een gift. Voor het werk in onze gemeente én in andere gemeenten.

Wij vragen een bijdrage van €10 voor de Solidariteitskas aan al onze leden. Als gemeente dragen wij jaarlijks € 5 per belijdend lid af  aan de Solidariteitskas. En ál het meerdere dat voor deze actie wordt ontvangen komt direct ten goede aan uw eigen wijkgemeente!

Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten binnen de Protestantse Kerk Nederland en uw eigen wijkgemeente.

Geef, zodat alle gemeenten een plek kunnen zijn om God en elkaar te ontmoeten!

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Voorzitter Wijkraad van Kerkrentmeesters:             

Tom Sanders