Wijkraad van Kerkrentmeesters

Wat doet de WvK?

De WvK is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën en het kerkgebouw. Dit betekent dat al het geld dat binnenkomt, via de Actie Kerkbalans, collecten, acties en giften én de uitgaven door de handen van de WvK gaan. Voor de inkomstenkant maken we reclame en geven we uitleg via verschillende media. Voor de uitgavenkant zijn we constant alert op overschrijdingen van interne begrotingen en op mogelijke besparingen.

Onder de verantwoordelijkheid van de WvK vallen onder andere de koster en de Kerkmeester, die klein onderhoud aan het gebouw zelf uitvoert.

Onderhoud

Het onderhoud van het kerkgebouw wordt aangestuurd vanuit de Meerjaren Onderhouds-Planning; de MOP. Voor het onderhoud reserveren we jaarlijks een vast bedrag. Ook voor de pastorie, de woning van de predikant, is een onderhoudsplanning opgesteld. Naast het jaarlijks storten van een bedrag voor onderhoud in de toekomst, vragen we de gemeenteleden actief mee te doen aan het onderhoud. Verbouwingen en schilderwerk uitgevoerd in eigen beheer zijn nu eenmaal goedkoper.

Actie Kerkbalans

De grootste bron van inkomsten voor PKN-kerken is de Actie Kerkbalans. Deze wordt in de laatste 2 weken van januari in heel Nederland gevoerd. De Bron haalt 3/4e (drie kwart) van haar inkomsten uit de Actie Kerkbalans. In het verleden kwamen vrijwilligers de envelop met het toezeggingsformulier brengen en ophalen. Veel gemeenteleden zijn inmiddels overgestapt op het toezeggen via e-mail. U krijgt een e-mail met een link naar uw formulier op de website van de PGGD. Als u daar kiest voor de mogelijkheid van automatische incasso heeft u er na het versturen helemaal geen omkijken meer naar.

Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans is, onder voorwaarden, aftrekbaar van de belasting.

 

Aftrek bij Aangifte Inkomstenbelasting

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft een overeenkomst gesloten met de Belastingdienst. Giften aan instellingen en organisaties met een ANBI-status zijn aftrekbaar. De PKN heeft de ANBI-status.

Alle giften aan de PKN, op landelijk en wijkniveau, zijn aftrekbaar bij de Aangifte Inkomstenbelasting. Wel is het zaak boven de drempel van 1% van uw drempelinkomen (inf0 2017) uit te komen met het totaal van uw giften. Meer informatie op de site van de PGDD: www.pkn-dordrecht.nl.

 

Periodieke Schenkingsovereenkomst

Om voor aftrek in aanmerking te komen moeten uw giften boven de drempel van 1% van uw drempelinkomen uitkomen. Lukt het niet om boven deze grens uit te komen, dan is de Periodieke Schenkingsovereenkomst een oplossing.

Wanneer u zich voor minstens 5 jaar vastlegt voor een vast bedrag per jaar, is deze periodieke gift volledig aftrekbaar; er geldt dan geen drempel!

 

Collecte

Elke zondag is de 2e collecte, de groene collectezak, voor onze eigen wijkgemeente; genaamd Wijkkerk of Wijkkas. Uit de Wijkkas betalen we kleine onkosten voor activiteiten in het kerkgebouw. Denk aan de koffie na de zondagse eredienst, schoonmaakmiddelen, materiaal voor catechisatie en drukwerk. Deze collecte alleen is niet toereikend om de kosten te dekken. Om uw bijdrage aan de collectes aftrekbaar te maken voor uw belastingaangifte kunt u collectebonnen kopen. Meer informatie op de site van de PGDD: www.pkn-dordrecht.nl.

 

Legaten en Erfstellingen

Wanneer u wilt dat een deel van uw bezit na uw dood ten goede komt aan uw wijkkerk, kunt u dit in uw testament op laten nemen. Dit kan alleen bij een notaris gebeuren. Meer informatie op de site van de PGDD: www.pkn-dordrecht.nl.

 

Verhuur van zalen

De kerkzaal is te huren. U kunt de zaal bijvoorbeeld gebruiken voor een concert of een bruiloft. Uiteraard niet op tijden dat de zaal gebruikt wordt voor de zondagse Eredienst, oefenavonden van koren of Gemeente-avonden. Ook de kleinere zalen zijn los of in combinatie te huren.

De koster beheert de verhuur-agenda.

 

Overig

Vindt u in paragrafen hierboven niet wat u zoekt, neem dan contact op met de Kerkrentmeesters.

 

Contact

De kerkrentmeesters kunt u bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bankrekeningnummers.

Onderstaand vindt u de verschillende bankrekeningnummers met bijbehorend doel.

1. Wijkkas De Bron: Giften rechtstreeks voor De Bron.

NL 36 RABO 0373 7029 65 t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam,

inz. PWG Stadspolders te Dordrecht.

 

2. Vrijwillige bijdragen: Actie Kerkbalans en Landelijke collecten.

NL 83 RABO 0373 7025 07 t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. Acties.

 

3. Collectebonnen.

NL 42 RABO 0373 7025 66 t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. Collectebonnen.

Onder vermelding van uw adres, huisnummer en gewenste aantal vellen van welke waarde.

Beschikbare kaarten (medio 2017):

€ 10,- : kleur oranje, bevat 20 bonnen à € 0,50.

€ 15,- : kleur geel, bevat 20 bonnen à € 0,75.

€ 25,- : kleur paars, bevat 20 bonnen à € 1,25.

 

4. Giften (anders dan onder 2).

NL 42 RABO 0373 7024 69 t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. Giften.

Onder vermelding van: wijkgemeente Stadspolders.

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk