Pastoraal Team

Wij doen, naast alle contactpersonen, veel bezoekwerk bij de mensen thuis. We doen dit graag en met overtuiging. We merken heel vaak dat we welkom zijn en dat is goed. Behalve de mensen te leren kennen, horen we vaak hoe onze gemeenteleden De Bron ervaren en hoe zij geloven.  Het is verrijkend om zo je tijd te delen en de kerk (dat betekent: dat wat van de Heer is) te dienen.

Pastoraat in De Bron is: ‘In liefde omzien naar de leden van de gemeente en naar anderen die op onze weg komen om elkaar zo op te bouwen in geloof, hoop en liefde, als volgelingen van Jezus Christus onze Heer.’ Om dit optimaal te kunnen doen, is het wenselijk om zoveel mogelijk met alle leden van de gemeente contact te hebben en te houden, tenzij deze uitdrukkelijk hebben aangegeven dat niet te willen. Voor een goed pastoraal contact is een vertrouwensband gewenst, zo niet noodzakelijk.

Het pastoraal beraad bestaat uit: Ds. Erik Schipper, Anita de Graag, Theo Wor, Corry van den Broek, Giny Meijer, Kees Adriaanse , Ad de Graag, Dorenda Benschop en Corrie Bettinger.

Voor de eerste en informele contacten is er, bij voorkeur voor ieder erf of straat, een in de straat wonende contactpersoon. Deze contactpersonen hebben een informele en signalerende functie en ze houden contact met het pastorale teamlid dat verantwoordelijk is voor hun erf of straat

Tenslotte, schroom beslist niet in gevallen van nood of crisis meteen contact hierover op te nemen met onze predikant

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk