ZWO acties

ZWO acties voor Afrika

De komende 2 jaar zullen de diaconale ZWO acties niet alleen gericht zijn op het werk van Lisette in Namibië, maar zullen we óók andere doelen in Afrika financieel ondersteunen. Onder andere zullen we ons oude doel in Rwanda, Stichting Mwana Ukundwa waar weeskinderen worden opgevangen, weer gaan steunen. Wij zullen deze doelen de komende 2 jaar steunen middels collectes en andere acties.

De Projecten op een rij:

1. Stichting Philadelphia: Lisette in Namibië

Lisette van Steijn is in 2013 vanuit de Bron uitgezonden naar Namibië om te gaan werken voor Stichting Philadelphia. Deze stichting zet zich in voor kinderen die leven onder zeer moeilijke omstandigheden. 

Meer weten over het werk van Lisette? Dat kan via: https://lisettenamibie.wordpress.com/

2. Milieuvriendelijker koken en stoken - Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika gebruikt meer dan de helft van de inwoners brandhout of kolen om te koken en hun huis te verwarmen. Bij het stoken van kolen komt veel rook en andere vervuiling vrij. Veel mensen hebben daardoor last van infecties aan ogen en luchtwegen. NOVA introduceert alternatieven die goed zijn voor mens en milieu.

Via Kerk in Actie kunt u verschillende delen van het werk van NOVA ondersteunen: 

1. De Basa Magogo-methode: een efficiënte manier van verbranding bij het koken. De voordelen zijn enorm. Veel minder rookontwikkeling en productie van schadelijke stoffen. Vooral vrouwen en kinderen hebben daardoor minder last van infecties aan de ogen en de luchtwegen.

2. Biogasprogramma: koken op organisch afval en uitwerpselen van koeien. NOVA is bezig met de ontwikkeling van biogasinstallaties die in de regio zelf gemaakt en onderhouden kunnen worden.

3. Elektriciteitsverbruik verminderen: NOVA stimuleert mensen zuiniger met energie om te gaan om het elektriciteitsverbruik met 10 procent te kunnen verminderen.

4. Verbetering houtovens: de biomassa ovens van NOVA verbranden de brandstof schoner en efficiënter door een bepaalde vergassingstechniek. De brandstof moet lokaal beschikbaar zijn, zowel in de stad als op het platteland, zoals tuinafval, zaagsel, mest zijn of ander afval.

 

3. Opvang en scholing van weeskinderen - Rwanda

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.

Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo’n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa besteedt daarom veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. De organisatie heeft boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei thema's

4. Noodhulp & rampenpreventie in Ethiopië - Ethiopië

De extreme droogte in Ethiopië houdt aan. Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken en vee sterft. In 2017 hebben meer dan 5 miljoen mensen dringend hulp nodig. Ze zijn afhankelijk van noodhulp: voedsel, water en voedingssupplementen. Meer dan 300.000 kinderen zijn in acuut levensgevaar door honger.

Noodhulp & weerbaarheid vergroten

Kerk in Actie verleent noodhulp, en vergroot de weerbaarheid van mensen door hen beter voor te bereiden op rampen. Kerk in Actie biedt via de plaatselijke kerk in Ethiopië extra hulp aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen. Belangrijkste doel is honger tegengaan, ondervoeding behandelen, en zorgen voor toegang tot veilig (drink) water. In die gebieden waar de droogte minder extreem is, versterkt Kerk in Actie de weerbaarheid van mensen en ondersteunt hun bestaanszekerheid. Welke hulp bieden we?

 • Voedselpakketten voor herders en boeren

 • Voedingssupplementen voor ondervoede kinderen en zwangere vrouwen

 • Nieuw vee voor boerengezinnen

 • Landbouwgereedschap, verbeterde zaden en landbouwtraining voor boeren

 • Drinkwater voor scholen, herstel van waterputten, bouw van ondergrondse wateropslagplaatsen

 • Trainen van watercommissies, zodat de mensen zuinig met water omgaan

 • Voorlichting over hygiëne en water

Rampenpreventie blijft doorgaan

Kerk in Actie traint en coacht kerkelijke partners in Ethiopië. Zij maken mensen beter bestand tegen deze rampen. Boeren en herders leren wateropslagplaatsen herstellen en ondergrondse waterputten aanleggen. Boeren en boerinnen leren gewassen verbouwen die tegen droogte bestand zijn. De situatie in Ethiopië is bijzonder schrijnend en levensbedreigend voor miljoenen mensen. Uw steun is hard nodig.

 • 1 kilo droogtebestendig zaaigoed voor groente kost 24 euro

 • 1 bijenkorf kost 70 euro

 • 1 ezel kost 120 euro

 • 1 training in rampenpreventie kost 500 euro.

De projecten 2 t/m 4 zijn van Kerk in actie: https://www.kerkinactie.nl/

 

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk