ZWO - algemeen

Wat is ZWO?

ZWO-logo

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat bij ZWO kort gezegd om bewustwording over en fondsenwerving voor armoedebestrijding. Het gaat om aandacht voor de situatie van mensen in andere delen van de wereld en de relatie die wij in Nederland – vaak onbewust – met hen hebben.Armoede in de wereld is niet slechts een gevolg van een gebrek aan geld, of middelen, of kennis, maar heeft ook te maken met economische en machtsstructuren.

De ZWO Commissie van De Bron valt onder de diaconie. De ZWO Commissie bestaat op dit moment uit twee vaste leden (waaronder de diaken ZWO) plus een paar incidentele vrijwilligers, die helpen bij specifieke klussen. Extra vaste leden of incidentele vrijwilligers zijn van harte welkom! Dus vind je het leuk om mee te denken over de situatie in de wereld en de rol die wij daarin (kunnen) spelen, vind je het leuk om een concrete actie op te zetten om mensen bewust te maken of fondsen te werven voor een concreet project, of schrijf je graag over deze onderwerpen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de diaconie van De Bron!

Wat doet de ZWO-commissie?

We organiseren door het jaar heen verschillende activiteiten, zoals een Paasgroetenactie voor gevangenen en een schoenendoosactie voor Edukans. Op organisatorisch niveau nemen we deel aan overlegmomenten met andere ZWO groepen in Dordrecht. Dit gebeurt via ZWO Dordrecht en de Centrale ZendingsCommissie. Ook schrijven we via deze overlegstructuren regelmatig artikelen voor het blad Kerk op Dordt, rubriek Over de Grens.

Lees meer over onze acties.

Lees ook de artikelen die Marinka Romijn geschreven heeft namens onze ZWO commissie:

 

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk