De Bron

Organisatie

Onze gemeente kent een wijkkerkenraad waarin alle ambtsdragers zitting hebben. Er wordt gewerkt met een vijfjaarlijks beleidsplan en daaruit volgende jaarlijkse werkplannen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het Moderamen, bestaande uit minimaal de voorzitter van de kerkenraad, predikant, scriba, een afgevaardigde van de wijkraad van kerkrentmeesters en van de diaconie. Er is een pastoraal team van pastoraal medewerkers, aangestuurd door de pastoraal ouderling en ondersteund met contactpersonen in de wijk. Daarnaast is er eenĀ grote diversiteit aan werkgroepen. Binnen de gemeente Dordrecht is er volop samenwerking en contact met de verschillende wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam (PGDD).

We hebben momenteel 24 ambtsdragers (16 ouderlingen en 8 diakenen), waarvan er 14 de wijkkerkenraad vormen. Uit de leden van de kerkenraad is een moderamen (dagelijks bestuur) geformeerd dat bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de predikant, de scriba (secretaris), en enkele leden.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het hele kerkelijke reilen en zeilen. Er zijn in een gemeente altijd organisatoren nodig, zij die mee willen helpen bij het opbouwen en instandhouden van de gemeente. Ouderlingen zijn in hun functie meer bezig met geloofszaken en de eredienst, diakenen meer met zorgtaken. Ze zijn beiden onmisbaar en de gemeente draait natuurlijk beter als er geen vacatures zijn. Soms zal de kerkenraad u oproepen namen door te geven van geschikte kandidaten. Die kunnen vervolgens gevraagd worden of zij ambtsdrager willen worden. Daarna volgt eventueel de benoeming door de kerkenraad en de bevestiging tijdens een kerkdienst, in principe in de maand januari. De kerkenraad heeft 5 maal per jaar overleg. Daarnaast komt de diaconie maandelijks bijeen.

Share