DORCAS VOEDSELACTIE

Ook dit jaar wordt de Dorcas Voedselactie gehouden. Vanwege de huidige coronsituatie dit jaar echter niet in de Dordtse supermarkten maar volledig digitaal. Zo worden in De Bron kaarten met QR-codes uitgegeven waarmee giften gemakkelijk kunnen worden overgemaakt. Bent u niet zo handig met QR-codes? Geen probleem. U kunt ook een gift doen in onze digitale collectebus hier of overmaken op rekeningnummer NL05RABO0152182489 t.n.v. St. Dorcas Aid International.

Dorcas zamelt geld in waarvoor in Albanië, Roemenië, Oekraïne en Moldavië voedselpakketten kunnen worden samengesteld. Deze voedselpakketten worden uitgedeeld aan de allerarmste en meest kwetsbare mensen. Doet u mee?

Hartelijk dank,

ZWO-commissie De Bron

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk