GoedemorgenBron

Een kop koffie en een thema of activiteit.
Voor iedereen die op donderdagochtend tijd heeft.

Door omstandigheden kon de GoedemorgenBron in september niet doorgaan…
Voor de komende twee maanden ziet het programma er als volgt uit:

Donderdag 21 oktober 2021: Orgelzaken met Martijn Borsje.
Martijn zal een presentatie geven over orgels in het algemeen en vervolgens gaan we de kerkzaal in en zal hij het een en ander van de techniek en de muziek demonstreren.

Donderdag 18 november 2021: Recherche werk met Theo Wor
Theo Wor, pastoraal medewerker van de Bron, zal iets vertellen over zijn vroegere werk bij de politie. In algemene zin zal hij ook stilstaan bij dilemma’s die je tegenkomt als rechercheur terwijl je tegelijk christen bent.

U bent van harte welkom!

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk