COLLECTE SOLIDARITEITSKAS 2021

Wanneer een kerkelijke gemeente financiële steun nodig heeft of juist geld zoekt om een vernieuwend plan uit te voeren, dan is daar de Solidariteitskas. De opbrengst van de collecte voor de Solidariteitskas is dus bedoeld voor alle PKN-kerken. Om een minimale opbrengst te garanderen, is een minimale bijdrage per belijdend lid afgesproken. De opbrengst die uitkomt boven de verplichte afdracht is volledig voor De Bron. De meeste mensen geven 10 euro of meer.

Tel uw zegeningen en geef aan de collecte.

Hugo 't Hart,

namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters
 
Voor meer informatie 
 
© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk