...

VERLEDEN HEDEN TOEKOMST
 
Gedenken is:
dat wat in het verleden is gebeurd,
heden zo present stellen,
dat het toekomst opent’

 

Op zondag 22 november vieren we in de Bron de gedachtenisdienst. We gedenken hen die ons zijn voorgegaan. In de rooms-katholieke traditie wordt dat gedaan op 2 november, Allerzielen. Maar de protestantse traditie heeft gekozen voor de zogenoemde Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar, de kerkelijke oudejaarsdag. En dat is niet voor niets. Oudejaarsdag is typisch zo’n dag dat je terugkijkt naar wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen tijd. In de wetenschap dat morgen een nieuw jaar begint, een nieuwe toekomst.
 
Gedenken is heel bijbels. In de Schriften worden we telkens opgeroepen om te gedenken, maar nooit zomaar. Gedenken staat altijd in het licht van de toekomst. Of, om het wat minder bijbels te zeggen, je moet je geschiedenis kennen om voor de toekomst te leren.
 
Wanneer we onze overleden geliefden gedenken, doen we dat niet (alleen) in weemoed en uit nostalgie. We blijven niet in het verleden, in het verdriet, in het gemis ‘hangen’. We doen het met het oog op de toekomst. Daarom steken we bij iedere naam een kaarsje aan aan de Paaskaars. We verbinden het leven en sterven van de overledene met het sterven en leven van Jezus Christus. Omdat we geloven (!) dat de dood niet het einde is, maar een nieuw begin! Met de dood begint een nieuwe toekomst.
 
Door alle ‘corona-maatregelen’ zal de dienst van 22 november er dit jaar iets anders uitzien dan andere jaren, want we kunnen nog steeds maar dertig mensen in de Bron ontvangen. Alle nabestaanden hebben een uitnodiging gekregen; ze mogen met twee mensen aanwezig zijn. Daarna worden de overige gemeenteleden uitgenodigd tot we aan de dertig personen zijn. We hopen dat verder iedereen thuis zal meevieren. Niet als toeschouwer, maar als deelnemer. Daarom nodigen we jullie allemaal uit om ook thuis een kaarsje klaar te zetten, of een witte steen. Bovendien zal de Bron na de dienst nog een uur open zijn, zodat ieder die dat wil in de kerk een kaarsje kan komen aansteken.
 
Maar waar je ook bent en waar je ook gedenkt, doe het met het oog op de toekomst! Het wordt advent: Jezus komt er aan! Die hoop doet leven!

Erik Schipper

Dankdag

Voor dankdag op 4 november jongstleden heeft de diaconie kaarten bezorgd bij onze gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Vanwege het Corona virus is de kaart dit jaar niet persoonlijk overhandigd.

Ivonne Temmink


© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk