Extra corona maatregelen

Maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) per dienst aanwezig
Advies om mondkapje te dragen bij verplaatsingen


De landelijke Protestantse Kerk (PKN) adviseert (Lees meer) na overleg met de landelijke overheid gemeenten zeer dringend om vanwege het sterk aantal stijgende besmettingen in de maand oktober met maximaal 30 gemeenteleden (exclusief medewerkers!) samen te komen en de dienst zo veel mogelijk online uit te zenden. Het Moderamen heeft besloten dit advies op te volgen. Uiteraard hebben wij als gemeente dankzij veel inzet en talenten de nodige ervaring opgedaan en worden de mooie online uitzendingen voortgezet.

Het dringende advies niet alleen in op de maximaal 30 personen, maar ook op het gebruik maken van voorzangers en het gebruik van mondkapjes bij verplaatsingen.

Concreet betekent dit dat er voor maximaal 30 personen mogelijk is om te reserveren voor een dienst en het vaker zal voor komen dat mensen die een dienst willen bezoeken moeten teleurstellen. Ze krijgen dan voorrang bij een volgende dienst, zodat zoveel mogelijk mensen die dat willen de dienst fysiek kunnen bijwonen. Bij bijzondere diensten zoals de doopdienst van afgelopen zondag krijgen familie en vrienden voorrang.

Uit voorzorg maakte wij de afgelopen maanden al gebruik van enkele voorzangers, zodat we dit niet hoeven te veranderen. Het verzoek is om (indien mogelijk) bij bezoek aan een kerkdienst een mondkapje op te zetten bij het binnenkomen en verlaten van de kerk (verplaatsingen). Op uw zitplaats hoeft u geen mondkapje op te houden.

Uiteraard hopen wij dat het aantal besmettingen snel terug gaat lopen en er weer meer ruimte ontstaat voor het (fysiek) gemeente zijn en elkaar weer te ontmoeten.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.
De Kerkenraad.

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk