Collecten 18 okt tot 8 nov

18-10-2020
1e Collecte KIA Werelddiaconaat, ondersteuning landbouwprogramma Rwanda
Via een landbouwproject en een trainingscentrum voor kleine boeren willen de zusters uit de gemeenschap de duurzame landbouw en voedselzekerheid in de regio Ruben-gera in Rwanda versterken en verbeteren.

2e collecte: JOP
JOP is de JeugdOrganistie van de Protestantse kerk, verbonden met Kerk in Actie. Onze jeugdwerkers kunnen o.a. lesmateriaal gebruiken van JOP.

25-10-2020
1e collecte Justitiepastoraat Stichting Exodus Ondersteuning Justitiepastoraat P.I. Dordrecht
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen.  Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligers-netwerk.

2e collecte: Wijkkerk

1-11-2020
1e collecte: Stichting de Vrolijkheid
De stichting de Vrolijkheid organiseert kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, door en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra.

2e collecte: Dankdagcollecte
De opbrengst van deze jaarlijkse collecte uit Dankbaarheid (voor Gewas en Arbeid) mogen we volledig inzetten voor activiteiten van onze eigen wijkgemeente8-11-2020
1e collecte: Diaconale landelijke afdracht
Met deze collecte steunen we een groot aantal kleinere diaconale projecten die vanuit de landelijke kerk onder de aandacht gebracht worden.

2e collecte: Wijkkas
De volledige opbrengst van de 2e collecte is voor onze eigen kerk: De Bron. Van harte bij u aanbevolen.

Collectebonnen
Nu de wekelijke collecte niet meer al vanouds met de collectezak kan plaats vinden zijn we overgestapt op Tikkies en bankoverschrijvingen. Mocht u echter nog in het bezit zijn van collectebonnen dan zijn die uiteraard ook meer dan welkom. De beste manier om deze in te leveren, is door ze in een gesloten enveloppe in de brievenbus van De Bron te deponeren. Schrijf a.u.b. op de enveloppe “collectebonnen” en we zorgen voor een goede verwerking. Normaal gesproken gaat 40 % van de collecte opbrengst naar de diaconie, 30 % gaat naar de wijkkerk en 30 % gaat naar de toekomst van de kerk.  Heeft u een andere verdeling in gedachten, bijvoorbeeld om een specifiek diaconie doel extra te ondersteunen geef dit dan ook aan op de enveloppe. Alvast hartelijk dank voor de gulle gaven!

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk