Vorming en Toerusting

Van de nieuwe voorzitter

We starten het seizoen weer op met een nieuw jaarthema: (Aan) geraakt! Een toepasselijk thema in deze tijd met 1,5 meter maatregelen. Wie had ooit gedacht dat er een periode zou komen waarin je elkaar niet meer mag aanraken. Ik beschouw het zelf als een groot gemis bij begroetingen met familie of vrienden.

Maar gelukkig mogen we elkaar wel weer meer ontmoeten. Ook in De Bron. We gaan er dan ook een mooi jaar van maken en passen de activiteiten die we in het kader van Vorming & Toerusting gaan organiseren aan aan de mogelijkheden die we nog wèl hebben. Zo staat op zondag 1 november onze jaarlijkse “Lentegasten” gepland, deze keer in de herfst en ook online te volgen. De gasten zijn Dagmar van Wijngaarden, Kees Adriaanse en Leonora van Welie.

In de kerstvakantie hopen we de doopjurkenexpositie, die we het afgelopen seizoen hadden willen organiseren, alsnog te kunnen houden. En verder willen we ook weer een running dinner proberen te organiseren, in april.

Deze en alle andere activiteiten zijn terug te vinden in het nieuwe boekje Vorming & Toerusting, dat in De Bron op u ligt te wachten.
Overigens ben ik voor u wellicht een nieuw gezicht. Ik ben op 6 september jongstleden bevestigd als ouderling Vorming & Toerusting, en neem daarmee het stokje over van Esther Brusse, die gelukkig nog wel deel blijft uitmaken van de commissie.

Ik heb er erg veel zin in om deze taak op me te nemen en zo bij te kunnen dragen aan de gemeente van De Bron. Ik heb al veel rollen mogen vervullen binnen De Bron: ik was onder  andere voorzitter van de inrichtingscommissie van de nieuwe Bron destijds, heb jarenlang basiscatechese gegeven, vaak de startzondag georganiseerd, en zit al een aantal jaar als lid in de commissie Vorming & Toerusting. Ik heb dit altijd met veel plezier gedaan in onze mooie veelkleurige gemeente en kijk ernaar uit in deze rol ook weer mijn steentje bij te dragen.

Hanneke van der Haar
Ouderling Vorming en Toerusting


Download hier het boekje Vorming en Toerusting


Dankwoord
Opeens toch nog snel was het moment daar dat ik losgemaakt werd als ouderling Vorming en Toerusting in de mooie dienst van 6 september. Na ruim 8 jaar is het goed om het stokje door te  geven. Ik ben geweldig blij dat Hanneke van der Haar mij gaat opvolgen en wens haar daarbij Gods zegen toe!

Ook in het vorig seizoen, met het jaarthema “op hoop van zegen,” is het vaker ter sprake geweest: bij de bevestiging als ambtsdrager wensen velen je naast die zegen ook sterkte toe. Je zou haast  denken dat je een enorme vergissing hebt begaan…

Onze scriba Dicky van Leer gaf tijdens de dienst aan dat er nog ambtsdragers gezocht worden, er zijn veel talenten inzetbaar en humor is ook welkom! Graag wil ik hier nog delen dat ik een prachtige tijd heb gehad in de kerkenraad. Ik kijk terug op mooie (geloofs)gesprekken, het delen van successen en teleurstellingen,  samen plannen maken, elkaar leren kennen en waarderen, de pret om de hilarische spelvormen waar iedereen toch vol enthousiasme aan meedeed tijdens  kerkenraadsmiddagen, samen eten, de goede sfeer en het gevoel van verbinding met elkaar en met de gemeente.

Natuurlijk neem je als ambtsdrager een taak op je maar je doet het samen met deze Kerkenraad: dat geeft energie en is gewoon ook heel leuk! Van harte aanbevolen.

Dank aan al mijn mede- Kerkenraadsleden voor de samenwerking en de mooie tijd!

Gelukkig blijf ik nog deel van de commissie Vorming en Toerusting, ik verheug me op het nieuwe seizoen

Hartelijke groet
Esther Brusse         

 

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk