...

 

Zoeken naar antwoorden

Het is al vaker gezegd. We leven in een bijzondere tijd. Zaken die maanden geleden vanzelfsprekend waren zijn dat vandaag niet altijd meer. Plannen die we gemaakt hadden voor activiteiten (binnen en buiten de kerk), maar ook vakanties konden niet (zoals gepland) doorgaan. De vraag is dan ook hoe de toekomst er uit gaat zien en hoe lang gaat dat duren?

Zo onderweg naar Hemelvaart leefden de leerlingen van Jezus ook in een bijzondere tijd. Ook zij hadden grote plannen en verwachtingen, maar werden ook abrupt tot stilstand gebracht op Goede Vrijdag. Gelukkig werd het Pasen en kwam er een einde aan de plotselinge “lock-down”! Maar hoe moest het nu verder na Pasen? Hoe zou de toekomst er uit zien? Dat de leerlingen veel vragen hadden kunnen we in Handelingen 1 lezen, waarin we het verhaal van Hemelvaart lezen. De leerlingen krijgen geen kant-en-klare antwoorden, maar wel een belofte. De belofte van Pinksteren!

Ook voor ons geldt de belofte van Pinksteren. De belofte dat we niet alleen zijn, maar kracht krijgen van de Heilige Geest. Ook bij Hemelvaart wisten de discipelen niet wat hen te wachten stond en voor welke uitdagingen zij nog gesteld zouden worden. Dat geldt ook voor ons allemaal en ook voor onze gemeente.

Er wordt hard nagedacht over de wijze waarop wij gemeente kunnen zijn in dit Coronatijdperk. Hoe kunnen we veilig en verantwoord kerkdiensten gaan vieren en mogen wij dan wel of niet zingen in de kerk? Vragen die actueel zijn, maar nog zonder kant-en-klare antwoorden. Toch weten wij dat de eeuwenoude belofte van Pinksteren ook geldt voor onze Bron-gemeente!

Met die belofte kunnen wij met vol vertrouwen op weg naar de toekomst. Op weg naar antwoorden. Op weg naar Pinksteren. Ik wens u allen dan ook een Gezegend Pinksterfeest!

Peter Naeije

Eredienst collecte 31 mei

Omdat we momenteel onze erediensten via de digitale weg moeten bekijken is ook de wekelijkse collecte overgestapt van de vertrouwde collectezak naar digitale overschrijvingen. Dat kan via een bankoverschrijving o.v.v. collecte op de rekening van onze Wijkkas : NL36 RABO 0373 7029 65 t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. PWG Stadspolders te Dordrecht.

De link voor een Tikkie zie homepagina

Opbrengst spaardoosjes 
 

De spaardoosjesactie uit de veertigdagentijd heeft een bedrag opgeleverd van 249 euro! Alle spaarders hartelijk bedankt. Het bedrag wordt overgemaakt naar ons wijkdoel Nicaragua,

Sterke kerken op het platteland.

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk