ZWO spaardoosjesactie

In deze 40 dagentijd vraagt de ZWO/diaconie aandacht voor één van onze ZWO-doelen.

Dit jaar gaat de opbrengst van de spaardoosjesactie naar de actie: Sterke kerken op het platteland – Nicaragua (Kerk in Actie projectnummer Z 009170) https://www.kerkinactie.nl/projecten/sterke-kerken-op-het-platteland

In de kleine, christelijke geloofsgemeenschappen op het afgelegen Nicaraguaanse platteland komt maar twee keer per jaar een voorganger langs. Het eigenlijke werk in deze gemeenschappen wordt gedaan door leken. Zij hebben echter maar weinig Bijbelkennis. De organisatie Teyocoyani leidt hen op voor het kerkenwerk.

Medewerkers van Teyocoyani bezoeken de gemeenschappen en geven trainingen in Bijbelkennis en gemeenteopbouw. Dankzij deze werkwijze veranderen en groeien de gemeenten zichtbaar. Kerkleden leren met conflicten omgaan en hoe ze elkaar en anderen in hun omgeving kunnen helpen.

De spaardoosjes worden uitgedeeld bij de kindernevendienst, maar ook u kunt ook een bijdrage leveren door een spaardoosje na afloop van de kerkdienst mee te nemen. Met Pasen zal de diaconale collecte ook bestemd zijn voor de organisatie Teyocoyani.

Inleveren kan 4 en 18 april om 13:00-14:00 in De Bron met inachtneming van RIVM veiligheidsvoorschriften  

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk