Creativiteit in je vrije tijd

De afgelopen avond zijn we bezig geweest met vlaggetjes maken voor slingers voor Syria.         
In verband met de naderende Kerst willen we de komende avond kerststukjes gaan maken, uiteraard weer onder het genot van een kopje koffie of thee.
Om deze reden is de volgende avond dit keer niet de eerste maandag van de maand maar we gaan de kerststukjes op maandag 9 december maken.
Voor groen, dennenappels, skimmia, conifeer, oases etc etc wordt gezorgd en hiervoor wordt een bijdrage van  € 3,50 gevraagd.
Wel vragen we u zelf een bakje en versierselen of frutsels mee te nemen.
Graag begroeten we u op 9 december.

Hartelijke groet,
Ineke en Marjan

 

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk