Jaarthema "Op hoop van Zegen"


Er wordt wat ‘afgezegend’ in de kerk. Of zijn we juist heel karig met zegenen? En kun je alleen maar in de kerk gezegend worden? En kan alleen een dominee dat maar doen? Wat is zegenen eigenlijk?

Zegenen betekent eigenlijk ‘goede dingen zeggen’. Hoewel het woord ook in alledaagse uitdrukkingen wel gebruikt wordt (‘Mijn zegen heb je’, ‘Gezegende omstandigheden’, ‘Op hoop van zegen’), is het toch vooral een heel bijbels en kerkelijk begrip. Honderden keren komt het voor in de Bijbel. En wie er ook zegent, altijd wordt het in verband gebracht met (de nabijheid van) God de HEER! Alle zegen komt van boven!

Maar wat gebeurt er nou, als je gezegend wordt, persoonlijk of collectief? Geeft het garantie op succes? Is het een soort magische handeling?
Trouwens: wist je dat wij ook God kunnen zegenen. In de hebreeuwse taal is ze-genen en lofprijzen precies hetzelfde woord. ‘Gezegend is de HEER!’

En over die ‘hoop’. Bij ons klinkt daar altijd wat twijfel in door. ‘Ik hoop maar dat …’ In het bijbelse gedachtegoed is dat beslist niet het geval; integendeel. In de Bijbel heeft hoop te maken met zekerheid, met vastigheid. Niet voor niets is het symbool van de hoop een anker!
‘Op Hoop van Zegen’. Er is veel om na te denken, om met elkaar in gesprek te gaan. Om te doen misschien wel!

Het jaarthema is bedoeld als verdieping van ons geloof, als verdieping van onze gemeenschap met God de HEER en met elkaar. En met de wereld om ons heen. Want zijn wij een zegen voor de samenleving waarin we leven?

Wij wensen elkaar een inspirerend seizoen en zien uit naar je deelname!         

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk