De Bron

Kerkenraad

Op zaterdag 1 december heeft de kerkenraad haar halfjaarlijkse kerkenraadsmiddag,
deze keer met ds. Nynke Dijkstra als gast. Ook de nieuwe ambtsdragers worden alvast uitgenodigd.

Jawel, we verwelkomen mw. Ariene Hartman als ouderling-pastoraal en mw. Marjan Kornet als diaken.
Mw. Ingrid Nelemans wordt onze nieuwe tweede scriba.

Op zondag 13 januari zullen de nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. In diezelfde dienst ontheffen
we dhr. Jan Bezemer en mw. Corry v.d. Broek van hun taak als diaken en ouderling. Ook Anke Jeroense
draagt haar taak dan over. We zijn blij en dankbaar met al deze mensen, maar, eerlijk gezegd,
er zijn er nog meer nodig ...

Share