Actie Kerkbalans 2019

“Geef voor je kerk” is het nieuwe jaarthema voor de Actie Kerkbalans 2019. Voor de oplettende lezers onder ons, ook in 2018 was dit het centrale thema van de actie. Opmerkelijk, want eigenlijk bedenken de organisatoren van de Actie Kerkbalans ieder jaar wel weer een nieuw thema om de actie te kunnen ondersteunen. Blijkbaar is geven een woord dat geen houdbaarheidsdatum heeft.

Van Dale leert ons dat er meerdere betekenissen zijn voor het woord geven. De betekenis ‘verlenen als een gunst of weldaad; = schenken’ raakt echter in essentie waar het om gaat. Met uw schenking in de vorm van de jaarlijkse toezegging verricht u een goede daad. Zonder uw toezegging zijn er namelijk geen financiële middelen om onze voorganger en koster te kunnen betalen. Zonder uw toezegging zijn er namelijk geen financiële middelen om ons fraaie kerkgebouw te onderhouden, te verzekeren, te verwarmen en open te stellen voor iedereen die behoefte heeft aan het woord van God. Zonder uw toezegging zijn er namelijk geen …... Ach, u bent zelf ook prima in staat om dit lijstje nog verder aan te vullen.

We staan de komende jaren met elkaar voor een aantal uitdagingen rondom ons samen kerk zijn en rondom ons samen kerk kunnen blijven. Deze uitdagingen gaan we als gemeente echter graag aan. Wij rekenen er op dat u ook dit jaar weer het jaarthema “Geef voor je kerk” kunt vertalen naar “Geef om je kerk”. Alleen zo kunnen we onze drie gemeentelijke uitgangspunten: aanvaarden, ontmoeten en omzien naar elkaar omzetten in echte daden!

Coördinatie Actie Kerkbalans
Walter Nelemans
Rietveld-erf 50
3315 DB Dordrecht
Telefoon 078-6161541

Ophalen van uw antwoord
Uw toezeggingsformulier wordt opgehaald in de periode van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

Niet thuis?
U kunt uw toezeggingsformulier dan sturen naar, of inleveren bij Walter Nelemans.

Meer balans met periodieke gift
In 2014 zijn de belastingregels aangepast voor het schenken aan goede doelen. Het is nu mogelijk om een overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’ af te sluiten zonder tussenkomst van een notaris. Het grote voordeel is, dat uw jaarlijkse gift volledig aftrekbaar wordt bij de Aangifte Inkomstenbelasting. U kunt dus uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans verhogen zonder dat het u ‘netto’ meer zal kosten. Heeft u interesse om zo’n overeenkomst voor minimaal 5 jaar af te sluiten, meldt u zich dan bij een van de Kerkrentmeesters. Zij kunnen u een formulier overhandigen en een nadere toelichting verstrekken.

Actie Kerkbalans per e-mail
Als u in het vervolg het toezeggingsformulier voor de Actie Kerkbalans liever per e-mail wenst te ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door op het toezeggingsformulier uw e-mailadres in te vullen.

Download de folder
Folder actie kerkbalans 2019.pdf

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage in 2019!

Voorzitter Wijkraad van Kerkrentmeesters en voorzitter Kerkenraad:

Ronald Heijden en Peter Naeije

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland