Collecten 03 - 31 december 2023

Zondag 03-12-2023
1ste collecte: Inloophuis De Hoop Dordrecht
2de collecte: Wijkkas
3de collecte: Toekomst van de Kerk

Zondag 10-12-2023
1ste collecte: Stichting Voedselbank en Kledingbank Dordrecht
2de collecte: Wijkkerk
3de collecte: Toekomst van de Kerk

Zondag 17-12-2023
1ste collecte: Stichting Omzo Vluchtelingenwerk
2de collecte: Wijkkerk
3de collecte: Toekomst van de Kerk

Zondag 24-12-2023
1ste collecte: ntb
2de collecte: ntb
3de collecte: Toekomst van de Kerk

Zondag 24-12-2023 Kerstnachtdienst
1ste collecte: ntb
2de collecte: ntb
3de collecte: geen

Maandag 25-12-2023 1ste Kerstdag
1ste collecte: KIA: kinderen in de knel
2de collecte: Wijkkerk
3de collecte: Toekomst van de Kerk

Zondag 31-12-2023
1ste collecte: Diaconie algemene/wijkdoeleinden
2de collecte: Wijkkerk
3de collecte: Toekomst van de Kerk 

Bankoverschrijving:
NL36 RABO 0373 7029 65
CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. PWG Stadspolders
Dordrecht.   Onder vermelding van: Collecte         

Bent u ingelogd in de kerk-app? Ga dan naar Geven onderaan in het scherm.

Heeft u geen account? Gebruik dan deze QR code.

 

Zondag 05-11-2023

1ste collecte: KIA Najaarszendingscollecte

2de collecte: Dankdag-collecte

3de collecte: Toekomst van de Kerk

 

Zondag 12-11-2023

1ste collecte: Diaconale landelijke afdracht

2de collecte: IKOS InterKerkelijk Overleg in Schoolzaken

3de collecte: Toekomst van de Kerk

 

Zondag 19-11-2023

1ste collecte: Wijkdoel Rwanda opvang en scholing weeskinderen

2de collecte: Wijkkas

3de collecte: Toekomst van de Kerk

 

Zondag 26-11-2023

1ste collecte: Stichting Ontmoeting Dak- en thuislozen

2de collecte: Wijkkerk

3de collecte: Toekomst van de Kerk

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk