Collecten 07 - 28 mei 2023

Zondag 07-05-2023
1ste collecte: Schuldhulpmaatje Drechtsteden
2de collecte: Wijkkas
3de collecte: Toekomst van de Kerk 

Zondag 14-05-2023
1ste collecte: Stichting Present Dordrecht-Papendrecht
2de collecte: Wijkkerk
3de collecte: Toekomst van de Kerk

Zondag 21-05-2023
1ste collecte: Wijkdoel: Lisette van Steijn
2de collecte: IKOS InterKerkelijk Overleg in Schoolzaken
3de collecte: Toekomst van de Kerk

Zondag 28-05-2023
1ste collecte: Zendingscollecte KIA
2de collecte: Wijkkerk
3de collecte: Toekomst van de Kerk

Bankoverschrijving:
NL36 RABO 0373 7029 65
CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. PWG Stadspolders
Dordrecht.   Onder vermelding van: Collecte         

Collectebonnen
Nu de wekelijkse collecte niet meer al vanouds met de collectezak kan plaats vinden zijn we overgestapt op bankoverschrijvingen. Mocht u echter nog in het bezit zijn van collectebonnen dan zijn die uiteraard ook meer dan welkom. De beste manier om deze in te leveren, is door ze in een gesloten enveloppe in de brievenbus van De Bron te deponeren. Schrijf a.u.b. op de enveloppe “collectebonnen” en we zorgen voor een goede verwerking. Normaal gesproken gaat 40 % van de collecte opbrengst naar de diaconie, 30 % gaat naar de wijkkerk en 30 % gaat naar de toekomst van de kerk.  Heeft u een andere verdeling in gedachten, bijvoorbeeld om een specifiek diaconie doel extra te ondersteunen geef dit dan ook aan op de enveloppe. Alvast hartelijk dank voor de gulle gaven!

Zondag 05-03-2023

1ste collecte: Kerk in Actie Noodhulp aardbeving Syrië

2de collecte: Wijkkas

3de collecte: Toekomst van de Kerk

 

Zondag 12-03-2023

1ste collecte: Voorjaarszendingscollecte KIA Samen bijbellezen opent deuren in Palestina

2de collecte: Jeugdwerk wijk

3de collecte: Toekomst van de Kerk

 

Zondag 19-03-2023

1ste collecte: Het Vakantiebureau

2de collecte: Wijkkerk

3de collecte: Toekomst van de Kerk

 

Zondag 26-03-2023

1ste collecte: Wijkdoel Sociaal bewogen predikanten opleiden in Colombia

2de collecte: Wijkkerk

3de collecte: Toekomst van de Kerk

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk