Collecten 21 november - 12 december

Zondag 21-10-2021
1ste collecte  : Stichting Omzo Vluchtelingenwerk
2de collecte  : Wijkkas

Zondag 28-11-2021
1ste collecte : Wijkdoel Rwanda opvang en scholing weeskinderen
2de collecte  : Wijkkerk

Zondag 05-11-2021
1ste collecte : Stichting Chris en Voorkom jeugdzorg Dordrecht
2de collecte  : Wijkkas

Zondag 12-11-2021
1ste collecte  :  Stichting Voedselbank Dordrecht
2de collecte  :  Wijkkerk

Bankoverschrijving:

NL36 RABO 0373 7029 65
CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. PWG Stadspolders
Dordrecht.   Onder vermelding van: Collecte         

Collectebonnen
Nu de wekelijkse collecte niet meer al vanouds met de collectezak kan plaats vinden zijn we overgestapt op bankoverschrijvingen. Mocht u echter nog in het bezit zijn van collectebonnen dan zijn die uiteraard ook meer dan welkom. De beste manier om deze in te leveren, is door ze in een gesloten enveloppe in de brievenbus van De Bron te deponeren. Schrijf a.u.b. op de enveloppe “collectebonnen” en we zorgen voor een goede verwerking. Normaal gesproken gaat 40 % van de collecte opbrengst naar de diaconie, 30 % gaat naar de wijkkerk en 30 % gaat naar de toekomst van de kerk.  Heeft u een andere verdeling in gedachten, bijvoorbeeld om een specifiek diaconie doel extra te ondersteunen geef dit dan ook aan op de enveloppe. Alvast hartelijk dank voor de gulle gaven!

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk