Collecten 2 tot 23 mei

 

Zondag 02-05-2021
1ste collecte: Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda (NACMU)
2de collecte: Wijkkas

Zondag 09-05-2021
1ste collecte: Wijkdoel Vluchtelingenzorg
2de collecte: Wijkkerk

Zondag 16-05-2021
1ste collecte: Schuldhulpmaatje Drechtsteden
2de collecte: IKOS

Eerste Pinksterdag 23-05-2021
1ste collecte: Zendingscollecte KIA Egypte
2de collecte: Wijkkerk

Tikkie  Draag direct hier uw steentje bij.

Bankoverschrijving:
NL36 RABO 0373 7029 65
CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. PWG Stadspolders
Dordrecht.   Onder vermelding van: Collecte         

Collectebonnen
Nu de wekelijke collecte niet meer al vanouds met de collectezak kan plaats vinden zijn we overgestapt op Tikkies en bankoverschrijvingen. Mocht u echter nog in het bezit zijn van collectebonnen dan zijn die uiteraard ook meer dan welkom. De beste manier om deze in te leveren, is door ze in een gesloten enveloppe in de brievenbus van De Bron te deponeren. Schrijf a.u.b. op de enveloppe “collectebonnen” en we zorgen voor een goede verwerking. Normaal gesproken gaat 40 % van de collecte opbrengst naar de diaconie, 30 % gaat naar de wijkkerk en 30 % gaat naar de toekomst van de kerk.  Heeft u een andere verdeling in gedachten, bijvoorbeeld om een specifiek diaconie doel extra te ondersteunen geef dit dan ook aan op de enveloppe. Alvast hartelijk dank voor de gulle gaven!

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk