Collecten 15 nov tot 6 dec

 

15-11-2020
1e collecte Stichting Omzo Vluchtelingenwerk
De Stichting Ondersteuning Mensen Zonder verblijfstitel Pauluskerk heeft een tweetal activiteiten: ondersteuning van asielzoekers, begeleiding van vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.

2e collecte: IKOS InterKerkelijk Overleg in Schoolzaken
IKOS haar doel is de bevordering van goed godsdienstig vormingsonderwijs op openbare scholen.

22-11-2020
1e collecte Wijkdoel Rwanda opvang en scholing weeskinderen
Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.
Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo’n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

2e collecte: Wijkkerk

29-11-2020

1e collecte: Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
De kerken houden in Dordrecht het Diaconaal Aandachts Centrum in stand. Het DAC is een plek in Dordrecht waar iedereen welkom is die behoefte heeft aan rust, aandacht, begrip, troost of een goed gesprek.

2e collecte: Wijkkerk

 

6-12-2020
1e collecte: Diaconie algemene wijkdoeleinden
De opbrengsten van deze collecte worden gebruikt voor materiële ondersteuningen van personen binnen de gemeente.

2e collecte: Wijkkas
Met de collecte voor de Wijkkas maakt u het volgende mogelijk: de Paaskaars, de bloemen op het liturgisch centrum, doopkaarsen en muzikale bijdragen van koren.

Tikkie  Draag direct hier uw steentje bij.

Bankoverschrijving:
NL36 RABO 0373 7029 65
CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. PWG Stadspolders
Dordrecht.   Onder vermelding van: Collecte         


Collectebonnen
Nu de wekelijke collecte niet meer al vanouds met de collectezak kan plaats vinden zijn we overgestapt op Tikkies en bankoverschrijvingen. Mocht u echter nog in het bezit zijn van collectebonnen dan zijn die uiteraard ook meer dan welkom. De beste manier om deze in te leveren, is door ze in een gesloten enveloppe in de brievenbus van De Bron te deponeren. Schrijf a.u.b. op de enveloppe “collectebonnen” en we zorgen voor een goede verwerking. Normaal gesproken gaat 40 % van de collecte opbrengst naar de diaconie, 30 % gaat naar de wijkkerk en 30 % gaat naar de toekomst van de kerk.  Heeft u een andere verdeling in gedachten, bijvoorbeeld om een specifiek diaconie doel extra te ondersteunen geef dit dan ook aan op de enveloppe. Alvast hartelijk dank voor de gulle gaven!

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk