ZWO acties voor 2021-2022

Ook dit jaar zal de diaconale ZWO doelen steunen in een aantal continenten waar mensen leven in achterstanden en hulp nodig hebben. Deze doelen zijn niet alleen gericht op economische ondersteuning en acties ter verbetering van leefomstandigheden, maar ook op doelen waar mensen verteld wordt over het werk van God. Naast Lisette in Namibië en Elly en Nico in Papoea-Nieuw-Guinea blijven wij ons oude doel in Rwanda, Stichting Mwana Ukundwa waar weeskinderen worden opgevangen, steunen. Nieuw is een doel in Nicaragua.

Wij zullen de volgende doelen steunen middels collectes en andere acties.

1. Stichting Philadelphia: Lisette in Namibië

Lisette van Steijn is in 2013 vanuit de Bron uitgezonden naar het noordoosten van Namibië om te gaan werken voor De Philadelphia Foundation for Orphans in Distress in Grootfontein.
Philadelphia heeft als doel om de levenskwaliteit van wees- en kwetsbare kinderen te verbeteren. Om dit doel te realiseren werkt Philadelphia met de kinderen zelf, met hun families, en met hun scholen. Elk kind is waardevol in Christus. Philadelphia vindt het belangrijk dat kinderen weten dat God hun Vader is die van hen houdt, en dat ze belangrijk zijn in zijn ogen. Met deze visie proberen ze bij de kinderen een positief zelfbeeld op te bouwen. Ze bieden kinderen aandacht, kansen om te spelen en zich te ontspannen, maar ook om nieuwe vaardigheden aan te leren, zoals het onderhouden van een groentetuintje. Behalve met de kinderen zelf, werken ze ook met de families waar ze bij wonen. Ze richten zich daar op het verhogen van de kwaliteit van zorg en ondersteuning die de kinderen krijgen binnen die familie. Het programma is gebaseerd op de veronderstelling dat het voor kinderen de beste is om binnen een gezin op te groeien. Het is van belang dat zij in hun familie kunnen blijven. Daarnaast is het belangrijk dat zij opgroeien in een omgeving die bekend is en waar de kinderen de gelegenheid hebben om hun cultuur en tradities te leren. De zorg voor weeskinderen kan voor gezinnen wel een grote belasting zijn. Onderwijs speelt een cruciale rol bij het opbouwen van een goede toekomst. Het is daarom belangrijk dat juist ook de wees- en kwetsbare kinderen naar school gaan.

Meer weten over het werk van Lisette?

2. Opvang en scholing van weeskinderen – Rwanda (kerk in actie projectnummer Z 009061)

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.
Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar in totaal ongeveer 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.
Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa besteedt daarom veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. De organisatie heeft boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei thema's.
Na de genocide in Rwanda ontfermde Rose Mukankaka zich over weeskinderen. Zij is een van de oprichters van Mwana Ukundwa.

Bekijk haar verhaal

3. Sterke kerken op het platteland – Nicaragua (Kerk in Actie projectnummer Z 009170)

In de kleine, christelijke geloofsgemeenschappen op het afgelegen Nicaraguaanse platteland komt maar twee keer per jaar een voorganger langs. Het eigenlijke werk in deze gemeenschappen wordt gedaan door leken. Zij hebben echter maar weinig bijbelkennis. De organisatie Teyocoyani leidt hen op voor het kerkenwerk.
Medewerkers van Teyocoyani bezoeken de gemeenschappen en geven trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw. Dankzij deze werkwijze veranderen en groeien de gemeenten zichtbaar. Kerkleden leren met conflicten omgaan en hoe ze elkaar en anderen in hun omgeving kunnen helpen.
Niet alleen de lekenleiders worden getraind, maar de medewerkers van Teyocoyani komen ook naar de dorpen toe. Gedurende drie tot zes jaar vinden er in de dorpen twee of drie cursussen van een paar dagen plaats. Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Mensen die een training gevolgd hebben, besluiten vaak zich in te zetten voor de eigen omgeving. 

Bekijk deze video voor meer info over het werk in Nicaragua:

4. Elly en Nico van Bodegom

Elly en Nico zijn 1992 uitgezonden vanuit de PKN-gemeente Stadspolders in Dordrecht. Ze werken sinds 1993 onder de Gizrra-mensen. Er is een groep van ongeveer 15 mannen en vrouwen, het ‘Gizrra Bible Translation Committee’, die hen helpt bij hun werk. Ze hopen in 2020 het Nieuwe Testament met drie oudtestamentische boeken over te dragen aan de Gizrra-mensen en op te dragen aan God.

In 2018 zijn al twaalf brieven uit het Nieuwe Testament gedrukt en uitgegeven om de mensen voor te bereiden op de komst van de vertaling van het hele Nieuwe Testament en een aantal boeken uit het Oude Testament. Naast het vertaalwerk houden ze zich ook bezig met het maken van eenvoudig leesmateriaal in het Gizrra, zowel voor de kinderen, als ook voor volwassenen, voor wie het lezen vaak ook nog moeilijk is.

Meer lezen over het werk van Elly en Nico:

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk