Dorcas Voedselactie

De jaarlijkse Dorcas Voedselactie verloopt dit jaar anders.  Er kan vanwege het coronavirus en de veiligheid van vrijwilligers en klanten niet in supermarkten en kerken worden gestaan. Echter de mensen in Oost-Europa hebben onze en uw steun meer dan ooit nodig. Dorcas zamelt geld in, waarmee in de landen ter plaatse producten gekocht worden en waarmee de voedselpakketten gevuld worden. Deze voedselpakketten worden uitgedeeld aan de allerarmste en meest kwetsbare mensen in Oost-Europa.

Doet u mee?

Het rekeningnummer is : NL04 RABO 0106 2500 00 te name van Dorcas, Postbus 12, 1619 ZG  ANDIJK.

Uw bijdrage kan ook overgemaakt worden via:  dorcas.nl/voedselactie

Hartelijk dank,

ZWO-commissie De Bron

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk