Huis Bij De Bron

VAN ZONDAGEN … Danken is delen. En dus deelden we in de dankdienst brood en wijn, heil en zegen. Bovendien is het nog mogelijk tot en met zondag de 19e kleding, handschoenen, ondergoed, sokken enz., schoenen, toiletartikelen enz. te delen met daklozen in onze omgeving.

OPEN BRON Het Huis bij de Bron is iedere woensdag open van 10.00-16.00 uur. Even een kopje koffiedrinken, een gesprek, een ontmoeting. Een kaarsje aansteken, een moment van stilte in de kerk, een gebed. Iedere woensdag kun je tussen tien en vier uur het Huis bij de Bron binnenlopen. Donderdagmorgen is de Kandelaarkerk open. En vrijdagmorgen ben je welkom bij ’t Stekkie in het Huis bij de Bron. Doorgaans ben ik er zelf op dinsdag, woensdag en donderdag. Als de (buiten)deur open is, mag je gewoon binnenlopen … Maar je kunt ook een afspraak maken …

LET OP: in verband met de Verkiezingen is er op woensdag 22 november geen Open Bron. Dat wil zeggen: de deuren zullen wel open zijn, maar alleen om je stem uit te brengen! Daarbij wensen we elkaar heel veel wijsheid toe!! En geloof. En hoop. En vooral: liefde!!!

EEUWIGHEIDSZONDAG Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We zijn gewoon om tijdens de viering een voor een de namen van de overledenen uit ons midden te noemen en hun naam te verbinden met de naam van de levende Heer door symbolisch voor iedere overledene een kaars aan te steken aan de Paaskaars. Dit doen wij omdat we geloven dat niet de dood maar God de HEER het laatste woord heeft. Wij geloven dat God altijd met ons meegaat in leven en in sterven, zelfs door de dood heen. We gedenken als gemeente, maar we hebben ook de nabestaanden voor deze dienst persoonlijk uitgenodigd. Als gemeente willen we juist op deze zondag om elkaar heen staan, om het verdriet maar ook de hoop en het geloof met elkaar te delen. Er zal ook gelegenheid zijn om zelf een kaars aan te steken als je dat wilt.

GESCHIEDENIS We gaan (kerk)geschiedenis schrijven in de Stadspolders! Op zondag 21 januari, aan het begin van de Week van Gebed om de Eenheid van de Christenen, zullen we de dienst samen vieren met onze broeders en zusters van de Kandelaarkerk. Op deze zondagmorgen gaan we met de Brongemeente als geheel naar de Kandelaarkerk, waar we samen zullen zingen, de Schriften zullen lezen en ook samen zullen bidden. De muzikanten en de kerkenraden worden gemixt; Matthijs Haak en ik zullen samen voorgaan. Het duurt nog even, maar we zien er nu al naar uit!!!

… TOT ZONDAGEN Op zondag 19 november lezen we in een klein briefje dat Paulus schreef aan ene Filemon. Wel eens van Onesimus gehoord? Op zondag 26 november staat Filippenzen 4 : 4-9 op het Bible Basics-rooster: wees altijd verheugd. Dat vind ik niet erg passend voor de gedachtenisdienst; daarom heb ik ervoor gekozen om stil te staan bij de epistel – (brief)lezing van het oecumenisch leesrooster: 1 Thessalonicenzen 5 : 1-11: Troost elkaar!

Met een hartelijke groet,

Erik Schipper

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk