Huis Bij De Bron

VAN ZONDAGEN … Wat ongelooflijk jammer dat we de kerstvieringen en de zondagse vieringen niet live met elkaar konden bijwonen en meebeleven. Daartegenover staat dat velen zich weer inzetten om de diensten thuis mee te kunnen vieren. Daarvoor dank … aan het technisch team, het beamerteam, het zangteam en vele anderen. 

MEELEVEN Veel mensen zijn min of meer ziek; er is angst om ziek te worden. Er is ook veel onzekerheid, eenzaamheid, onrust. Veel vragen hoe het verder moet, wat wijs is. Er is verschil van mening over de zin en/of onzin van de genomen maatregelen. Laten we elkaar blijven respecteren en vooral: laten we naar elkaar blijven omzien!

HELAAS In verband met de lock-down is het steeds onzeker of de afgesproken bijeenkomsten en kringen door kunnen gaan. In ieder geval zijn de gemeente-avond van 10 januari en de ouder-kind-avond van 11 januari voorlopig uitgesteld.

OPEN HUIS bij de BRON ‘Zou de Open Bron in deze tijd niet beter dicht kunnen zijn; je weet niet wie en wat er binnenkomt en met hoeveel en … ik voel me daar niet zo veilig bij’. Zo zegt de een. ‘Juist in deze tijd van eenzaamheid en vragen moet De Bron toch open zijn’. Zo zegt de ander. En ze hebben allebei gelijk!! Het moderamen heeft besloten om De Bron Open te houden, onder enkele voorwaarden. De geldende maatregelen moet strikt worden nagekomen: bij klachten kom je niet, handen desinfecteren, mondkapje bij verplaatsing en afstand houden! Bovendien zullen de vrijwilligers alleen ‘dienst doen’, als ze dat zelf willen en zich volledig veilig voelen. In de praktijk kan dat beteken dat De Bron weleens een dagdeel niet open zal zijn. Het zij zo. Met dankbaarheid en respect voor een ieder!!!
Dus in principe: Even een kopje koffie drinken, een gesprek, een ontmoeting. Een kaarsje aansteken, een moment van stilte in de kerk, een gebed. Iedere woensdag kun je tussen tien en vier uur het Huis bij de Bron binnenlopen. (Maar wees niet boos als de deur toch een keertje dicht zit)

KERKBALANS – Geef voor je kerk Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari doen we weer mee, samen met 2000 andere kerken, met de Actie Kerkbalans. Normaal gesproken bemoei ik me nooit zo met de financiële kant van ons gemeente-zijn; daar zijn anderen voor. Maar nu, in deze tijd van verwarring en onzekerheid, deze tijd dat we zoeken naar hoe we verder moeten als gemeente van Christus in de Dordtse Stadspolders, wil ik toch een beroep doen op jullie allemaal. Want hoe het ook zal gaan, om te blijven bestaan hebben we jullie financiële bijdrage heel hard nodig. En, eerlijk gezegd, dat lukt niet met tientjes. Ik kan en wil niet in jullie portemonnee kijken, maar wil je werkelijk dat de kerk / het Huis bij de Bron blijft bestaan als licht- en rustpunt in deze samenleving (!) … nou ja, je begrijpt wel wat ik bedoel.

… TOT ZONDAGEN Op zondag 9 januari lezen we in Genesis 3, dat ellendige verhaal van de ‘zondeval’. Na het prachtige gedicht over de schepping nu een klaagzang over het kwaad in de wereld. Niet als een geschiedenisverhaal, maar als een duiding van de schurende werkelijkheid. En de hoop op heil! Op zondag 16 januari, tijdens de Week van gebed om de eenheid van christenen, vieren we als vanouds oecumenisch. Hoe dat er dit jaar uitziet, is op moment van schrijven nog niet duidelijk. Het thema, gekozen door de kerken uit het Midden-Oosten, is ‘Licht in het duister’, naar aanleiding van Mattheus 2. Wie verlangt er in deze duistere tijden van pandemie, economische, politieke en sociale crises, niet naar licht?! De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus, die het licht voor de wereld is. Zoeken jullie mee? Om te vinden! En door te geven!

Houd moed. Heb lief!

Met een hartelijke groet,

Erik Schipper

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk