Huis Bij De Bron

VAN ZONDAGEN … Wat jammer nou toch … Met de oplopende besmettingscijfers is het toch weer noodzakelijk om je van tevoren aan te melden om de dienst bij te wonen. Laat het je niet weerhouden. Weet je welkom! En vergeet niet: bij alle onrust en verwarring rondom de gebeurtenissen en de maatregelen: ‘Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde’. Wees dus niet bang!!!

GEDACHTENISDIENST De kerkelijke kalender loopt voor op de wereldse kalender. Waar de wereld opnieuw begint met een willekeurige wisseling van jaartal, begint de kerk opnieuw met de verwachting van de komst van onze Heer Jezus Christus. Kortom: op zondag 28 november begint met de eerste zondag van Advent een nieuw kerkelijk jaar. En dat wil dan weer zeggen dat we op zondag 21 november de laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben: kerkelijk oudjaar. Op deze zogenoemde Eeuwigheidszondag vieren we een gedachtenisdienst. We gedenken degenen die ons in het afgelopen (kerkelijk) jaar zijn voorgegaan door de dood heen het leven tegemoet. We noemen hun namen, één voor één, en steken bij iedere naam een kaars aan aan de Paaskaars. Zo verbinden we het leven en het sterven van de onzen aan het sterven en het leven van Jezus Christus. De nabestaanden zijn persoonlijk uitgenodigd om de dienst mee te vieren. Aan het einde van de dienst is er voor alle aanwezigen gelegenheid om een kaars aan te steken aan de paaskaars of een witte steen neer te leggen.

ADVENT En dan begint het nieuwe (kerkelijk) jaar. Het woord advent betekent zoiets als ‘hij komt er aan’. We verwachtten de (weder)komst van Jezus. De kinderen volgen het bijbel basics-project ‘Tel je mee?’

ZANGTEAM Wat zijn we gezegend met een zangteam in diverse combinaties! Dat wil je toch niet meer kwijt?! Maar belangrijker is om als gemeente zelf te zingen. We hebben afgesproken dat het zangteam blijft bestaan om ons voor te gaan bij het zingen van moeilijkere en minder bekende liederen. Ze zullen dus niet meer alles (mee)zingen en ook niet meer ‘pontificaal’ voor in de kerk zitten. Maar als het nodig is, dan zijn ze er! En daar zijn we heel blij mee.

BOEKLEZING ‘EINDELIJK THUIS’ Op de donderdagmiddagen 18 en 25 november en 2 december lezen en bespreken we met een ‘leesgroep’ van zo’n acht mensen het boek ‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen.

KERKENRAAD Op zaterdag 20 november heeft de kerkenraad de halfjaarlijkse kerkenraadsdag. We denken deze keer met zijn allen na over ‘Nieuwe wegen in het pastoraat’. Kunnen we het pastoraat in en rond ons Huis bij de Bron op een andere, betere manier organiseren? We sluiten de dag altijd af met een gezamenlijke maaltijd. We hopen dat dat nu ook kan.

VOOR ALLE BRON-OUDERS We maken ons een beetje zorgen over het steeds verder dalende aantal kinderen en jongeren in de oppas, kinderdienst, tienerdienst en  catechesegroepen. Daarom gaan we heel graag in gesprek met alle ouders. Wat willen en verwachten jullie als ouders en wat willen en verwachten we als gemeente? Hoe zien we de toekomst? Daarom organiseren we een ouder-kind-avond, waarbij we van alle kinderen minstens één ouder verwachten. Noteer alvast maar in de agenda: dinsdag 11 januari!!

OPEN BRON Even een kopje koffie drinken, een gesprek, een ontmoeting. Een kaarsje aansteken, een moment van stilte in de kerk, een gebed. Iedere woensdag kun je tussen tien en vier uur het Huis bij de Bron binnenlopen. Op donderdagmorgen kun je terecht in de Kandelaarkerk en vrijdagmorgen is er het Stekkie voor de buurt in het Huis bij de Bron.

… TOT ZONDAGEN Tijdens de gedachtenisdienst van zondag 21 november lezen we Openbaring 21 : 1-7: ‘Alles wordt nieuw’. Dat is een hoopvol, toepasselijk thema op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op de eerste zondag van Advent lezen we Lukas 2 : 1-5: een volkstelling met alle gevolgen van dien; tegelijkertijd vervulling van oude profetieën. Kun je verwachten, verwacht dan mee!

Houd moed. Heb lief!

Met een hartelijke groet,

Erik Schipper

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk