De Bron (14 november)

VAN ZONDAGEN … Hoe het met jullie is, weet ik niet, maar zelf ervaar ik op de een of andere manier de vieringen intenser, al weet ik niet precies hoe dat komt. Ik hoop oprecht dat we ons (misschien meer dan ooit) met elkaar verbonden weten in die vieringen, in de kerk of thuis. En omdat we elkaar na de dienst niet (echt) spreken, stel ik reacties (via app of mail) zeer op prijs.

GEDACHTENISDIENST Zondag 22 november is de zogenoemde laatste zondag van het kerkelijk jaar; de gedachteniszondag, waarbij we de namen noemen van hen die ons zijn voorgegaan. Ook dan hebben we te doen met de beperkingen van dertig aanwezigen. Alle nabestaanden zijn uitgenodigd om (met niet meer dan twee familieleden) de dienst bij te wonen. We hebben hen gevraagd zich bijtijds aan te melden, zodat daarna ook anderen zich kunnen aanmelden. Omdat jullie niet allemaal aanwezig kunnen zijn, blijft de kerk na de dienst nog een uur open om een kaarsje aan te steken of een (witte) steen neer te leggen. Maar je kunt natuurlijk ook thuis een kaarsje klaarzetten en tijdens de dienst aansteken.

KERKENRAAD Ook (het moderamen van) de kerkenraad kan in deze periode niet live bij elkaar komen. Heel vervelend!! We vergaderen al zoomend; mooi dat dat kan, maar geweldig is het niet. Ook de kerkenraadsmiddag, die we op zaterdag 21 november hebben gepland, zullen we proberen ‘online’ te doen. We denken na over hoe we verder moeten als Brongemeente: op weg naar de Bron 2.0.

SOURCE 10 Vier keer zijn we bij elkaar geweest rondom het thema ‘Exodus – the road out’. We begonnen met de geboorte van Mozes, de leider en eindigden met Tien liefdeswoorden voor een goed leven. In het voorjaar doen we opnieuw een blok rondom verhalen uit het Nieuwe testament. Goed dat jullie er waren!!

EXPOSITIE We hadden gehoopt om de doopjurkenexpositie tussen kerst en de jaarwisseling te houden, maar het ziet er niet naar uit dat het dan tot zijn recht zal komen. En we willen het niet half half doen … Er is dus besloten om het uit te stellen – hopelijk tot tussen Pasen en Pinksteren.

OPEN BRON Tsja, moet die Bron nou wel open of juist niet? Wat is wijsheid?Zolang het virus zo rondwaart, juist ook in Dordrecht, lijkt het verstandig om het maar niet te doen, maar we beseffen ondertussen heel goed, dat juist in deze tijd die Bron eigenlijk meer dan ooit open zou moeten zijn.  

… TOT ZONDAGEN Op zondag 15 november gaat onze voor-voorganger Ben Heijting voor. Ook voor hem zal het vreemd zijn, met niet meer dan dertig kerkgangers. Maar we kijken met velen thuis! (Toch?) Op zondag 22 november kijken we terug, we gedenken, maar dat alleen met het oog op de toekomst, een nieuw begin: Advent: de (weder)komst van Christus onze Heer. Hoop doet leven!

Houd moed. Heb lief. Met een hartelijke groet,

Erik Schipper

Zondag 15 november, 10.00 uur: Ben Heijting
Zondag 22 november, 10.00 uur: Erik Schipper – gedachtenisdienst
Zondag 29 november, 10.00 uur: Erik Schipper – 1e zondag van Advent

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk