De Bron (16 oktober)

VAN ZONDAGEN … Bijzondere diensten vierden we: de oproep om niet bang te zijn is hard nodig in deze angstige tijd. En de doop van Feline. We werden bemoedigd door het geloof dat God de HEER zijn oog op ons houdt. ‘Kalm aan’, zei Jezus. Letterlijk: houd (goede) moed! Intussen zijn we weer terug naar dertig aanwezigen in de dienst en wie weet hoe het verder zal gaan? We hopen dat jullie van harte betrokken blijven door de diensten mee te vieren via de livestream: www.pkn-stadspolders.nl 

LENTEGASTEN in de HERFST De Lentegasten zijn herfstgasten geworden. Althans, het staat voor zondag 1 november in de agenda, maar het is de vraag of en hoe het dan door zal gaan. Let op de berichten!!

DOPEN Feline is gedoopt! Op zondag 8 november – de dankdienst – zal Ella Helena Otte worden gedoopt en op zondag 13 december Daniel Pieter de Jong. Hoopgevende vieringen!!

SOURCE 10 Na overleg met ouders en tieners is een en ander veranderd: er is dit seizoen maar één groep: Source 10, en die komt samen op de donderdagen om halfacht. Twee keer hebben we gehad, twee keer volgen nog, en wel op 28 oktober en 5 november. We lezen dit blok in het bijbelboek Exodus – the road out.

OPEN BRON De Bron is op de woensdagen weer open. Van 10.00-16.00 uur is ieder welkom: voor een gebed, een praatje, een kopje koffie, een kaarsje branden, een moment van stilte, … Uiteraard houden we ons aan de maatregelen van het RIVM. Dat wil zeggen: niet komen als je je niet goed voelt en altijd anderhalve meter afstand houden. Op donderdagmorgen is er wekelijks Open Kandelaar onder de naam Pauze-plus.

… TOT ZONDAGEN Op zondag 25 oktober vieren we een thema-dienst rondom ons jaarthema ‘(Aan)geraakt’. We zullen kijken wat het Eerste testament ons daarover te vertellen heeft. We lezen over de profeet Jeremia, hoe de HEER zelf zijn mond aanraakt. Zouden vandaag nog steeds mensen worden (aan)geraakt door de HEER? Jij misschien?!

Houd moed. Heb lief. Met een hartelijke groet,

Erik Schipper

 

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk