De Bron (12 juni)

VAN ZONDAGEN … De livestreamvieringen worden goed bekeken. Het is ook heel leuk om de vele goede reacties te horen en te lezen; blijkbaar worden ze zeer gewaardeerd. Dat is mooi om te merken. In juni streamen we nog op dezelfde manier door. Na 1 juli zal de hele kerkenraad (met eventuele partners) live mee gaan vieren. En vanaf 19 juli zullen we gaan uitbreiden en kan (telkens een deel van) de gemeente live gaan meebeleven. Er wordt op dit moment hard gewerkt hoe dat op een goede manier zal worden aangepakt. Wanneer het weer wordt zoals voorheen …? We weten het niet. We bidden om geduld en volharding.

OPEN BRON De Bron is weer wekelijks open op woensdag van 13.00-15.00 uur voor een moment van stilte en bezinning, een kaarsje aansteken, een gebed. Uiteraard houden we ons aan de maatregelen van het RIVM. Dat wil zeggen: niet komen als je je niet goed voelt, niet meer dan drie mensen tegelijk in het gebouw, anderhalve meter afstand en, bij aanwezigheid van meerdere mensen, niet langer dan tien minuten binnen. Er zal (helaas) geen koffie/thee worden geschonken.

VORMING & TOERUSTING Het V&T-programma is abrupt geëindigd. Een aantal dingen zullen we doorschuiven naar het nieuwe seizoen. Zo zal de doopjurken-expositie waarschijnlijk ergens rond de kerst plaatsvinden. Inmiddels is de commissie Vorming & Toerusting aan het nadenken over het nieuwe seizoen en een nieuw jaarthema. Op Hoop van Zegen!

… TOT ZONDAGEN Deze maand streamen we nog gewoon verder. We lezen verhalen van het Koninkrijk. Op 14 juni Mattheus 20 : 1-16, waar een werkgever een sociaaleconomisch conflict veroorzaakt. Moeten we dat pikken? Op zondag 21 juni lezen we Mattheus 25 : 1-13, over tien voorbeeldige meisjes. Aan wie nemen wij een voorbeeld?

BIJ DE TIJD ‘Doe es normaal, man’, zei een parlementariër tegen de premier, waarop die reageerde met ‘Doe zelf normaal’. Ze kwamen geen stap verder, want … wat is normaal? En wie bepaalt dat?
Sinds de corona-uitbraak horen we steeds over het nieuwe normaal. Bedoeld wordt dat niet alles meer kan zoals we het gewoon waren, zoals normaal was. Maar opnieuw dringt de vraag zich op: wat is normaal? Wat was normaal? En wie bepaalt dat?
Was het wel normaal, dat er zo’n groot verschil is tussen arm en rijk? Was het wel normaal dat we door onze overmatige consumptie de schepping uitbuiten? Was het wel normaal dat we nog steeds onderscheid maken tussen mensen: hun kleur, hun ras, hun godsdienst, hun geaardheid? Was het wel normaal dat de economie maar bleef groeien en bleef groeien? Was het wel normaal dat genoeg nooit genoeg was? Was het wel normaal dat mensen, kinderen ook, uitgebuit worden? Was het wel normaal dat …? Misschien wordt het nieuwe normaal wel veel normaler dan het ooit is geweest. Althans, dat hoop ik!
Maar hoe zit dat nieuwe normaal er dan uit? Zou het normaal worden om altijd maar een afstand van anderhalve meter te houden? Zou het normaal worden dat we niet meer met zijn allen naar de kerk kunnen? Ik hoop van harte dat dat nieuwe normaal nooit normaal zal worden!
Wat is normaal? Dat zal altijd voor ieder anders zijn. En dat komt omdat we verschillende normen hanteren. Wat de een normaal vindt, vindt de ander abnormaal. Dat zal niet veranderen. Alleen: laten we elkaar daarin te allen tijde respecteren. Misschien is er toch nog iets meer over te zeggen. Zullen we afspreken dat normaal is, wat volgens de norm van het evangelie is? Evangelisch normaal is geloof, hoop en liefde! Laten we zo alsjeblieft eens normaal (blijven/gaan) doen.

Houd moed. Heb lief. Met een hartelijke groet,

Erik Schipper

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk