De Bron (3 januari)

VAN ZONDAGEN … Het waren vele vieringen (even heb ik erover gedacht in de kerk ook maar te overnachten). Op de een of andere manier hadden ze allemaal hetzelfde thema: Gloria in excelsis Deo. Ere zij God in de hoge, die het waagde om in onze diepte af te dalen. 

OVERLEDEN ‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij’.

Overgegaan naar het Licht onze moeder, schoonmoeder, omi, overgrootmoeder, zus, ons gemeentelid Janna Catharina de Heus-de Jager. Janny de Heus is overleden op 18 december op de leeftijd van 94 jaar.
Janny werd geboren op een boerderij in de Werkendamse Biesbosch in een degelijk hervormd gezin. Drie kinderen kreeg ze uit Gods hand: Hans, Marina en Dineke. Inmiddels woonden ze in de grote stad, in Sterrenburg, waar ze zich vele, vele jaren vol overgave heeft ingezet voor de kerk; eerste de Morgensterkerk, later de Ontmoetingskerk, waar ze met hart en ziel aan verbonden was. Voor het vrouwenwerk (HVD) heeft ze veel gedaan, maar ook in het pastoraat was ze zeer actief. Ze volgde cursussen, deed opleidingen, ze las veel; zo is ze voor vele gemeenteleden en wijkbewoners tot grote steun geweest.
Janny heeft veel meegemaakt in haar leven; haar kinderen Hans en Marina gingen haar voor in de dood; een paar jaar geleden stierf ook haar schoonzoon Fons. Ondanks dat alles heeft ze haar geloof nooit verloren; ze was er vast van overtuigd dat de dood niet het laatste woord heeft. Enkele jaren geleden verhuisde ze van het Maanplein naar het Polderwiel, boven de kerk. Vanaf de eerste zondag zat ze wekelijks trouw op haar eigen plekje vooraan in De Bron. Zoveel mogelijk deed ze nog met van alles mee. Sinds enkele weken ging dat steeds minder; ze was klaar om te sterven; sterker nog: ze zag ernaar uit. Op woensdag 18 december, een week voor het kerstfeest, werd ze geroepen en is ze overgegaan naar het Licht.
Op dinsdag 24 december vierden we in De Bron een dankdienst voor haar leven; we hebben Jesaja 43 gelezen: ‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij’. Die tekst staat op de steen van het graf van haar zoon, bij wie we haar ook begraven hebben. En terwijl wij het kerstfeest vierden, vierde zij Pasen.
De HEER zij haar kinderen, klein-, achterkleinkinderen en zus heel nabij.  

MEELEVEN Mw. Pia Dekker (Palissander) heeft een nieuwe heup gekregen en is nu aan het revalideren. Mw. Gre van Dijk (Dudokplein) verblijft na een ziekenhuisopname voor revalidatie in Crabbehoff.

NIEUWJAARSBORREL Op zondag 5 januari vieren we de eerste dienst in het nieuwe kalenderjaar. Na de dienst is er de jaarlijkse nieuwjaarsborrel met de toespraak van de voorzitter. Jullie zijn daarbij allemaal welkom! 

JUBILEUM Deze maand is het 25 jaar geleden dat Florida de Kok als predikant werd bevestigd in de Dordtse Stadspolders. Een kwart eeuw Verbi Divini Minister, dienaar van het goddelijk woord. Op zondag 12 januari zullen we dat in dankbaarheid vieren. Florida zou het leuk vinden als alle ambtsdragers uit die tijd erbij zijn. Ik weet niet wie dat allemaal waren, maar dat weten jullie zelf wel. Verder is natuurlijk iedereen van harte welkom! Na de dienst is er uitgebreid gelegenheid om Florida van harte te feliciteren met dit jubileum. 

NIEUWE METHODE Vanaf nu gaat de (leiding van de) kindernevendienst een nieuwe methode volgen, namelijk Bijbel Basics van het Nederlands Bijbel Genootschap. In de hoofddienst zullen we zoveel mogelijk hetzelfde rooster volgen, al zullen we er met een gerust hart van afwijken, als dat zo uitkomt. 

OPEN BRON Vreemdelingen, toevallige voorbijgangers, gemeenteleden, gelovigen, ongelovigen, zoekers, of wie je ook maar bent: zin in of behoefte aan een praatje, een kopje koffie, een ‘bakkie troost’? Of juist niet en wil je liever simpelweg even stil zijn en zoek je een rustmomentje midden in de week? Bidden of een kaarsje aansteken? Even (uit)huilen, je hart luchten. Biechten misschien wel. De Bron is iedere woensdag van 10.00-16.00 uur open. (Tenzij de kerk nodig is voor een dienst rondom rouw en trouw). 

GEMEENTEAVOND Op maandag 13 januari zal er een Gemeente-thema-avond zijn rondom het jaarthema ‘Op Hoop van Zegen’. We zullen, in een ontspannen sfeer, met elkaar nadenken en spreken over de waarde en de betekenis van de zegen van de HEER. Er zal ook gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. We zien uit naar een gezegende avond. 

ZEGENVIERING Op (Valentijns)vrijdag 14 februari wordt er ’s avonds een dienst gevierd in De Bron. Het zal een zegenviering zijn, dat wil zeggen dat het voor eenieder mogelijk is om een zegen te ontvangen voor je relatie. Zegenen, gezegend worden is je leven, je doen en je laten, je omstandigheden in verband brengen met onze God. Iedereen is welkom in de dienst! Als je met je lief een zegen wilt ontvangen – voor het eerst of opnieuw – wil je het dan even laten weten aan Esther Brusse of Erik Schipper. 

… TOT ZONDAGEN Op zondag 5 januari vieren we de Maaltijd van de HEER. Voor sommigen een reden om dan niet te komen. Eerlijk gezegd: dat begrijp ik nooit zo goed. Als je uitgenodigd wordt door de Heer zelf … Samen met een aantal wijze lieden uit het Oosten, volgen we nog een keer de ster. We lezen Mattheus 2 : 1-12. Op zondag 12 januari staan Rechters 3 en 4 op het rooster, maar misschien kiest Florida voor iets heel anders. Nieuwsgierig? (Ik ook) Kom erbij! Je bent meer dan welkom!

Met een hartelijke groet,

 

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk