De Bron (29 nov)

 

VAN ZONDAGEN … Met tranen van verdriet, maar ook met een (glim)lach van de hoop hebben we het kerkelijk jaar afgesloten en gaan we op weg naar een nieuw begin: de komst van Jezus Christus onze Heer.

KERKENRAAD Twee keer in het jaar komt de kerkenraad bij elkaar op een zaterdag om in ontspannen sfeer bij elkaar te zijn, elkaar te leren kennen – van hart tot hart. Deze keer, op zaterdag 30 november, zullen we met elkaar nadenken over een goede, zinvolle, effectieve en inspirerende manier van vergaderen. Daarnaast zullen we elkaars muziek(smaak) proeven en beluisteren. Uiteraard sluiten we af met samen eten. Wilt u, van tijd tot tijd, bidden voor de kerkenraad? En voor al het werk dat in de gemeente gebeurt? 

ZONDAGEN VAN ADVENT Advent … hij komt eraan! Op de zondagen van advent volgen we, met de kinderen, het NBG-adventsproject ‘Volg de ster’. Als je de ster volgt, kom je – uiteindelijk – uit bij Jezus. De lezingen zijn verrassend! 

ADVENTSSCHIKKINGEN Tijdens de diensten van advent en kerst zullen er weer liturgische schikkingen zijn. Bert Dekker schrijft: Advent is een tijd van bezinning, van ingetogenheid, van inkeer, van voorbereiding op een nieuw begin. Daar hoort de kleur paars bij.

Op de 1e zondag van advent zien we een wilgenstam, wat dode takjes en één paarse bloem. Daartussen een plantje huislook, wat staat voor eeuwig leven. Het kan met heel weinig vocht en groeit op plaatsen waar nauwelijks leven mogelijk lijkt. Huislook wordt ook afgebeeld op schilderijen die de geboorte van Jezus voorstellen.

Op de 2e zondag van advent wordt de schikking uitgebreid met twee paarse bloemen, wat wilgentakjes en wat groen. Lees daarbij Jesaja 44 : 4: ‘Zij zullen ontkiemen tussen het gras, uitbotten als wilgen langs het water’. 

WINTERFAIR Het begint een mooie traditie te worden: de winterfair. Dit jaar zal deze plaatsvinden op zaterdag 7 december. Een prachtige dag om je kerstinkopen te doen, maar ook om elkaar te ontmoeten, wat te eten en te drinken, … om er te zijn! 

KOFFIE NA DE DIENST Iedere zondag drinken we na de dienst koffie (of iets anders) met elkaar. Eigenlijk is dat ook een onderdeel van de kerkdienst: de ontmoeting met elkaar. Het kostersteam is wat aan het experimenteren hoe een en ander beter gestroomlijnd kan worden en alle ruimte goed gebruikt. ’t Is maar dat je het weet! 

BOEKENKAST Jullie hebben het ongetwijfeld gezien: in de ontmoetingshal van De Bron staat ook een boekenkast met allerhande boeken. Je kunt er boeken uithalen, lezen, je kunt er ook boeken inzetten, waarvan je denkt: die zou een ander ook eens moeten lezen. Voor vragen en opmerkingen moet je zijn bij Marry Schipper of Ineke Troost.

OPEN BRON Vreemdelingen, toevallige voorbijgangers, gemeenteleden, gelovigen, ongelovigen, zoekers, of wie je ook maar bent: zin in of behoefte aan een praatje, een kopje koffie, een ‘bakkie troost’? Of juist niet en wil je liever simpelweg even stil zijn en zoek je een rustmomentje midden in de week? Bidden of een kaarsje aansteken? Even (uit)huilen, je hart luchten. Biechten misschien wel. De Bron is iedere woensdag van 10.00-16.00 uur open. (Tenzij de kerk nodig is voor een dienst rondom rouw en trouw). 

EVEN WEG Zoals ieder jaar zijn we (Marry en Ik) voor de kerstdrukte losbarst, een weekje weg. We zullen Terschelling gaan ontdekken.

… TOT ZONDAGEN Op de 1e zondag van advent lezen we Genesis 49 : 8-12, waar vader Jakob zijn zonen een voor een zegent. Maar Juda, Juda krijgt een bijzondere zegen. Op de 2e zondag van advent – Ries van der Zouwen gaat dan voor – lezen we Ruth 4 : 11-22, waar we Juda ook tegenkomen. Volg de ster!

Met een hartelijke groet voor jullie allemaal,

Erik Schipper

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk